Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Marka Waszkowiaka,

VI kadencja