Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jacka Władysława Włosowicza,

VI kadencja

  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zasadności dopisania usług kosmetycznych do listy usług objętych siedmioprocentową stawką podatku od towaru i usług (odpowiedź).
  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie trybu wypełniania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - druk PCC-1, wtedy kiedy przedmiotem opodatkowania jest umowa kupna-sprzedaży samochodu osobowego (odpowiedź).
  • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy (odpowiedź) w sprawie pana Józefa T.
  • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kontroli odprowadzania podatku VAT od przekazanych przedmiotów wielkich sieci handlowych, telefonii komórkowych oraz sieci stacji paliw stosujących tak zwane programy lojalnościowe (odpowiedź).
  • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dopuszczalności podpisywania przez doradców podatkowych w imieniu swych klientów deklaracji podatkowych (odpowiedź).
  • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa (odpowiedź).