Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Michała Wojtczaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera

Szanowny Panie Ministrze!

Jednym z wymogów, które muszą spełniać gospodarstwa rolne prowadzące hodowlę zwierząt, jest wybudowanie tak zwanych. płyt obornikowych. Muszą one spełniać odpowiednie wymogi techniczne, i co ważniejsze, zostać wykonane w ściśle określonym terminie. Tymczasem wielu rolników nie jest w stanie wywiązać się z terminowej realizacji tego obowiązku. Mimo uzyskania niezbędnej decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie mogą rozpocząć budowy z powodu braku wystarczających mocy przerobowych firm wykonujących tego rodzaju usługi. Mimo że w ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość takich firm, nie są one w stanie zrealizować wszystkich zamówień w wyznaczonym czasie. Jedną z przyczyn jest zresztą opóźnienie, z jakim ARiMR wydawała stosowne decyzje.

Przyczyny, z powodu których znaczna część rolników, nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązku terminowego wyposażenia swoich gospodarstw  w płyty obornikowe, mają wiec charakter obiektywny, niezależny od rolników. Nie powinni więc oni ponosić konsekwencji nieterminowej ich budowy.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy ministerstwo podjęło lub zamierza podjąć jakieś kroki w celu wydłużenia obowiązującego terminu budowy płyt, by stworzyć rolnikom szansę wywiązania się z tego obowiązku.

Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak
senator RP


Spis oświadczeń