Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Czesława Marka Żelichowskiego,

VI kadencja

 

·        36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do najwyższych władz państwowych w sprawie Zakładu Górniczo-Energetycznego "Janina" w Libiążu (odpowiedź).

·        34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie skargi na bezczynność ministerstwa (odpowiedź).

·        32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (odpowiedź).

·        30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., wiadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

·        30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., wiadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości masowych szczepień dzieci i młodzieży (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki i ministra skarbu państwa (odpowiedź)  w sprawie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego.

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pomieszczeń i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra gospodarki i ministra skarbu państwa (odpowiedź) w sprawie prywatyzacji Elektrowni Połaniec.

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie metod walki z nietrzeźwymi kierowcami (odpowiedź).

·        9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., wiadczenie skierowane do ministra gospodarki  i ministra skarbu (odpowiedź) państwa w sprawie kontraktów na dostawę energii elektrycznej.

·        7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa (odpowiedź, odpowiedź, odpowiedź) oraz do przewodniczącego sejmowej Komisji Skarbu Państwa w sprawie budynków należących do likwidowanych kopalń.

·        5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź), transportu, gospodarki (odpowiedź) i pracy (odpowie) w sprawie importu używanych samochodów.