Prace komisji

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

26. lipca 2007 roku zostala powołana Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, ale nie wybrano jej składu.