Prace komisji

Komisja Nauki i Edukacji

(Do 26 lipca 2007 roku komisja nosiła nazwę
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu)

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą.