Stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie budowy Gazociągu Północnego.

27 czerwca 2007 r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła stanowisko w sprawie budowy Gazociągu Północnego. W stanowisku napisano:

"Z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP, dnia 28 maja bieżącego roku, odbyła się międzynarodowa konferencja <<Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego>> z udziałem przedstawicieli parlamentów krajów nadbałtyckich - członków Unii Europejskiej oraz przedstawicieli Rosji.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że od początku lat osiemdziesiątych, zgodnie z Konwencją Helsińską, trwają prace nad poprawą stanu środowiska półzamkniętego Morza Bałtyckiego. Aby nie zaprzepaścić tego dorobku, należy ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność gospodarczą. Trzeba bowiem pamiętać, iż nasze społeczności rozwijają się nad Morzem Bałtyckim od czasów historycznych, a dziś w basenie Bałtyku żyje 85 milionów ludzi.

W regionie występują takie zagrożenia ekologiczne jak:

  • fizyczna degradacja siedlisk (np. sieć Natura 2000 obejmuje Greifswald i Gotlandię),
  • niekorzystne zmiany w bioróżnorodności,
  • eutrofizacja,
  • nadmierne zanieczyszczenie,
  • zatopiona broń chemiczna,
  • nadmierna eksploatacja zasobów Bałtyku,
  • złe zarządzanie.

Aby zmierzyć się skutecznie z tymi zagrożeniami, potrzebny jest dobry klimat polityczny. Zamiar wybudowania Gazociągu Północnego na dnie Bałtyku w sytuacji, gdy są tańsze i mniej szkodliwe dla środowiska sposoby dostarczenia rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej (na przykład lądowa magistrala Amber), będzie skutkował zmianą układu sił w regionie Morza Bałtyckiego, a także przez długi okres będzie źródłem napięć. Wizja powstania Gazociągu Północnego na pewno nie buduje dobrego klimatu politycznego.

Na konferencji zaproponowano opracowanie konwencji międzynarodowej regulującej zasady projektowania, budowy, funkcjonowania i naprawy rurociągów oraz kabli biegnących po dnie Morza Bałtyckiego. Konwencja powinna regulować zasady zabezpieczania instalacji przed atakami terrorystycznymi, a także ustalać roszczenia odszkodowawcze w wypadku zaistnienia awarii i szkód.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP zwraca się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie w Rocznym Programie Legislacyjnym na 2008 inicjatyw mających na celu zapobieżenie zagrożeniom ekologicznym, związanym z realizacją projektu budowy Gazociągu Północnego na dnie Morza Bałtyckiego.

Komisja uważa, że budowa około 1200 km gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego nie może się rozpocząć, zanim nie zostaną uregulowane problemy prawne, w tym rozgraniczenie wyłącznych stref ekonomicznych i nie zostaną sporządzone ekspertyzy dotyczące oddziaływania Gazociągu Północnego na ekosystem Morza Bałtyckiego