10 listopada 2005 r.

Odbyło się pierwsze w szóstej kadencji Senatu posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, poświęcone wyborowi na kandydata na przewodniczącego komisji. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Bogdan Borusewicz. W dyskusji senator Jan Szafraniec zgłosił kandydaturę senatora Antoniego Szymańskiego.

Głosowanie tajne w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji przeprowadziła komisja w składzie: senatorowie Władysław Sidorowicz, J. Szafraniec i Zbigniew Trybuła. Powołani przez marszałka Senatu senatorowie stwierdzili, że kandydaturę senatora A. Szymańskiego przyjęto jednomyślnie, 8 głosami.

Ustalono, że kandydaturę senatora A. Szymańskiego zarekomenduje Izbie senator J. Szafraniec.