15 listopada 2005 r.

Porządek dzienny posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przewidywał wybór zastępcy przewodniczącego komisji. W dyskusji kandydaturę senator Ewy Tomaszewskiej przedstawił senator Stanisław Kogut. W głosowaniu tajnym uzyskała ona jednomyślne poparcie członków komisji.

Ponadto Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedyskutowała plan pracy w najbliższym czasie. Zaproponowano zorganizowanie posiedzenie z ministrem pracy i polityki społecznej Krzysztofem Michałkiewiczem.