Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (544) z 53. posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 20 grudnia 2006 r.

Porządek obrad:

1. Uchwała komisji w sprawie osób niepełnosprawnych - ofiar działań wojennych i następstw tych działań.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Antoni Szymański)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Proszę państwa, poprosiłem członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o pozostanie, gdyż przygotowałem projekt uchwały nawiązujący do ustawy o ofiarach wojny, którą niedawno omawialiśmy; nasza do niej poprawka już była w Sejmie.

Mówiliśmy wówczas o tym - ja również podnosiłem tę kwestię - że ta ustawa w sposób nierówny traktuje osoby, które w wyniku rozmaitych eksplozji doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym zwracamy się niejako do rządu z propozycją, aby przygotować podobne regulacje prawne dla ociemniałych ofiar wojny czy na przykład dla osób, które są kalekie, jeżdżą na wózku, utraciły kończyny.

Wówczas powiedzieliśmy sobie, że w krótkim czasie jest dość trudno przygotować definicję, która by kompetentnie rozwiązywała tę sytuację. Dlatego kierujemy do rządu propozycję, aby przygotował odpowiednią ustawę.

Pani Ewa Tomaszewska zgłosiła się w tej sprawie.

Bardzo proszę.

Senator Ewa Tomaszewska:

Dziękuję.

Mówiliśmy o tym na posiedzeniu poświęconym tamtej ustawie. Zresztą rząd deklarował wówczas współpracę przy takim zbiorczym opracowaniu. Myślę, że będzie to dobre i dodatkowo zmotywuje do przygotowania całościowego projektu ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Trybuła:

Cieszę się, że ten projekt tak szybko powstał - zaraz po naszym posiedzeniu plenarnym i po podjęciu uchwały w sprawie ociemniałych ofiar wojny. Ten krótki czas pozwoli zmobilizować ministerstwo do prac nad ustawą obejmującą swoim działaniem wszystkie ofiary działań wojennych. Dziękuję.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy wobec tego możemy przejść do głosowania nad tą uchwałą?

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. (6)

Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 14)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów