7 marca 2006 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.

Projekt uchwały wzywającej rządy i parlamenty dawnych państw Unii Europejskiej do otwarcia swoich rynków pracy dla Polaków przygotowała Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. W imieniu komisji projekt przedstawił i uzasadnił senator Antoni Szymański.

Obecnie Polacy (i obywatele innych nowych krajów UE) mogą bez ograniczeń podejmować pracę jedynie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - kraje te nie wprowadziły okresów przejściowych. W kontaktach z pozostałymi krajami dawnej Piętnastki obowiązuje okres przejściowy; może on trwać dwa, pięć lub siedem lat. Komisja Europejska, która w lutym opublikowała raport na temat otwarcia rynków pracy dla obywateli nowych krajów UE w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, wskazywała na pozytywny wpływ tego otwarcia na rynki tych trzech krajów UE.

Decyzję, czy okres przejściowy zostanie przedłużony, państwa europejskie mają podjąć do maja br. Najprawdopodobniej - jak powiedział obecny na posiedzeniu wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski - swoje rynki pracy otworzą: Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja. Dodał, że prowadzone są także rozmowy z Norwegią i Danią. Możliwe, że ograniczenia złagodzą też Włochy, i - częściowo, np. dla pewnych grup zawodowych - Francuzi. W opinii wiceministra, uchwała Senatu w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej jest bardzo potrzebna i wspiera działania podejmowane przez rząd.

W dyskusji poprawki o charakterze stylistycznym i redakcyjnym zgłosili m.in. senatorowie Edmund Wittbrodt i Mieczysław Augustyn.

W głosowaniu połączone komisje opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej, przygotowanego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej wraz z zaproponowanymi w dyskusji zmianami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora A. Szymańskiego.

W projekcie uchwały napisano:

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

stwierdza, że otwarcie rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich będzie urzeczywistnieniem fundamentalnych wolności w zakresie swobody przepływu osób i pracowników, gwarantowanych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dla wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma zniesienie restrykcji w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do wartości, dzięki którym był możliwy dotychczasowy rozwój Europy, zwraca się do parlamentów i rządów starych państw Unii Europejskiej o podjęcie działań i decyzji znoszących wszelkie ograniczenia w dostępie do rynków pracy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej <<Monitor Polski>>".