16 marca 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywano ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

W imieniu rządu ustawę rekomendował wiceminister pracy i polityki społecznej Robert Kwiatkowski. Na posiedzeniu obecni byli także przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Ogólnopolskiego Forum Związków Zawodowych. Swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym, zawierającym przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Zmierzała do stworzenia ram prawnych umożliwiających zaangażowanie pracowników w sprawy zatrudniającego ich przedsiębiorstwa oraz w decyzje, które ich dotyczą.

W głosowaniu senatorowie postanowili zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Ewę Tomaszewską.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapoznano się z propozycją senatora Stanisława Koguta, aby rozważyć wystąpienie o usytuowanie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych przy prezesie Rady Ministrów, a nie jak to jest teraz - w strukturze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Obecny na posiedzeniu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wypych stwierdził, że choć ta propozycja wydaje się uzasadniona, należałoby zachować stan dotychczasowy ze względu na prace nad kompleksową nowelizacją ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.