22 czerwca 2006 r.

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej był spójny system wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ocenę działań państwa wobec osób niepełnosprawnych przedstawił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wypych.

O systemie opieki zdrowotnej wobec osób niepełnosprawnych mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła.

Wystąpienie redaktora naczelnego magazynu "Integracja" Piotra Pawłowskiego poświęcone było pomocy osobom niepełnosprawnym z perspektywy organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych.

W dyskusji, w której wziął także udział poseł Sławomir Piechota, proponowano, by Komisja Zdrowia oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie zorganizowały konferencję dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych. Mogłaby ona pomóc w wypracowaniu koniecznych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która mimo, iż była już wielokrotnie nowelizowana, nadal nie spełnia oczekiwań i potrzeb tego środowiska, a także w innych aktach prawnych regulujących tę problematykę. Chodziłoby m.in. o wypracowanie regulacji dotyczących prawa wyborczego czy zatrudniania osób niepełnosprawnych.