6 września 2006 r.

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapoznali się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat projektowanych zmian ustawy o pomocy społecznej. Informację przedstawił wiceminister pracy i polityki społecznej Bogdan Socha, któremu towarzyszyła dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji w tym resorcie Krystyna Wyrwicka.

Jak poinformowano, nowelizacja ustawy o pomocy społecznej jest na etapie projektu ministerialnego przekazanego do uzgodnień międzyresortowych. Pod koniec września br. projekt powinien trafić do zaopiniowania przez Komitet Społeczno-Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie pod obrady Rady Ministrów. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, to w październiku br. znajdzie się w parlamencie.

Zaproponowane przez resort zmiany dotyczą uregulowania standardów usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze oraz pomocy uchodźcom.