9 listopada 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej podjęto inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 6 listopada br.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad zaakceptowanym projektem upoważniono senatora A. Szymańskiego.

Diariusz Senatu nr 26