8 maja 2007 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia pozytywną opinię o nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu komisji sejmowej, przedstawił wiceminister transportu Piotr Stomma. Żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Sejmowa nowela zmierza do zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zmiany dotyczyły m.in. czasu pracy kierowców pojazdów używanych do regularnych przewozów osób, których trasa nie przekracza 50 km (np. kierowcy komunikacji miejskiej).

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Stanisława Koguta.