Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny z 4. posiedzenia

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

w dniu 27 października 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Sprawy organizacyjne

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przedmiotem posiedzenia komisji jest wybór wiceprzewodniczącego i zaproponowanie przyszłemu Prezydium Senatu kandydata na drugiego wiceprzewodniczącego, a także ustalenie terminu najbliższego posiedzenia.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, ma jakieś wnioski do tego porządku?

(Senator Dariusz Bachalski: Ja mam pytanie.)

Bardzo proszę. I proszę od razu podać nazwisko.

Senator Dariusz Bachalski:

Jacek Dariusz Bachalski, Platforma Obywatelska.

My byśmy chcieli zgłosić, tak jak pan sugeruje, pana Mieczysława Augustyna jako naszego kandydata na wiceprzewodniczącego. Nie wiem tylko, czy ja dobrze zrozumiałem: dzisiaj regulamin pozwala...

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Wybrać jednego wiceprzewodniczącego.

(Senator Dariusz Bachalski: Tak, jednego.)

Drugiego kandydata możemy przedstawić Prezydium Senatu i dopiero za zgodą prezydium możemy go wybrać. Chciałbym, żeby to było jasne...

(Senator Dariusz Bachalski: Ale dzisiaj możemy już bez obaw rekomendować prezydium drugiego kandydata. Tak?)

Taki reprezentuję pogląd. Nie wiem, co na to Biuro Legislacyjne.

(Senator Dariusz Bachalski: I tu pytanie do pani.)

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Jeśli można.

Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego komisji, natomiast prezydium podejmuje decyzję, czy zgodzić się na drugiego wiceprzewodniczącego w danej komisji. Prezydium decyduje o funkcji, nie zaś konkretnej osobie rekomendowanej do pełnienia tej funkcji. Innymi słowy...

(Senator Dariusz Bachalski: Rozumiem.)

...zasada jest taka, że komisja występuje do Prezydium Senatu, wnosząc o zgodę na utworzenie funkcji drugiego wiceprzewodniczącego bez wskazywania nazwiska...

(Senator Dariusz Bachalski: Rozumiem.)

... bo to jest...

(Senator Dariusz Bachalski: Czyli my możemy...)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Podejmiemy uchwałę, że występujemy o zgodę, a my sobie desygnujemy kandydata i koniec.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Jeśli można, Panie Senatorze.

Na podstawie art. 58 ust. 3 komisja wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego. Za zgodą Prezydium Senatu komisja może wybrać ze swojego składu więcej niż jednego zastępcę przewodniczącego. Czyli jednego komisja ma prawo wybrać, natomiast za zgodą Senatu więcej niż jednego.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Ja jestem otwarty na inne propozycje. Może moja...

Senator Dariusz Bachalski:

Ja będę trochę przewrotny i powiem tak: na pewno Prezydium Senatu się zgodzi, jeżeli tym kandydatem będzie, nawet jeśli nie całkiem formalnie, właśnie pan mecenas. Jeżeli dzisiaj przegłosujemy kandydaturę pana Mieczysława Augustyna, to będziemy mieli stuprocentową pewność, no bo państwo jesteście z dominującego ugrupowania, że prezydium zgodzi się na drugiego zastępcę z PiS.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Na razie sytuacja jest taka: możemy tylko powiedzieć lojalnie, że to jest dżentelmeńska umowa, bo nic więcej nie możemy zrobić. Musicie nam państwo zaufać i testować naszą dobrą wolę.

Senator Dariusz Bachalski:

No ja zgłaszam jednak pana Mieczysława jako kandydata Platformy na wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Zgłasza pan jako...

(Senator Antoni Szymański: Panie Przewodniczący, w sprawie formalnej.)

Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Proszę o zarządzenie dwuminutowej przerwy.

(Głos z sali: Już i tak zaczyna się posiedzenie.)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Wobec tego po posiedzeniu...

(Senator Antoni Szymański: Która jest godzina? Aha, więc po posiedzeniu.)

Umawiamy się zaraz po posiedzeniu, bo tego nie da się zrobić na chybcika: co nagle to po diable. Dobrze?

(Głos z sali: Po posiedzeniu mamy spotkanie klubu.)

Mamy posiedzenie klubu?

(Głos z sali: Nie, nie, odwołane.)

(Głos z sali: Ale to będzie krótkie.)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności na posiedzeniu, bo ja będę się bardzo spieszył na pociąg.

Na pociąg. Tak jest, nieobecność usprawiedliwiona.

Lista jest podpisana?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Tak, jest podpisana.)

Wobec tego, po przerwie będziemy kontynuować to posiedzenie.

W tej samej sali spotykamy się, powiedzmy, dziesięć minut po posiedzeniu Senatu.

Aha, termin następnego posiedzenia proponuję na 3 listopada.

(Głos z sali: Jaki to jest dzień tygodnia?)

(Głos z sali: Czy to jest wtedy, kiedy jest posiedzenie Senatu?)

Obawiam się, że...

(Głos z sali: Nie, Sejm ma posiedzenie.)

Sejm ma.

(Głos z sali: Czy jest coś takiego, co...

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Tak, komisje. Zanim się wybierze komisje trzeba zmienić regulamin. I to są wnioski.)

Są wnioski o rozdzielenie komisji i to jest pilne.

(Głos z sali: W czwartek, tak?

2 listopada to za wcześnie, bo to są Zaduszki. A więc 3 listopada, w czwartek.

(Głos z sali: A godzina?)

Jaka godzina państwu odpowiada?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kiedy jest następne posiedzenie Senatu?

(Głosy z sali: Dziewiątego!)

To musimy się spotkać trzeciego.

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Przed posiedzeniem Senatu muszą być znane rozstrzygnięcia komisji, więc...)

Możemy zwołać posiedzenie w piątek, 4 listopada, ale ja proponowałbym czwartek 3 listopada.

(Głos z sali: Trzeciego, bo ja w piątek nie mogę.)

(Głos z sali: Niech będzie trzeciego.)

Godzina? O której panowie dojedziecie?

(Głos z sali: 11.00)

(Głos z sali: Obojętnie.)

Za wcześnie, może o 12.00, w samo południe.

(Głos z sali: Trzeciego?)

Trzeciego w samo południe się umawiamy.

(Rozmowy na sali)

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Wznawiamy, po przerwie, posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Jako pierwszy prosił o głos pan senator. Proszę uprzejmie.

Senator Antoni Szymański:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Po wysłuchaniu dyskusji na temat wiceprzewodniczących chciałbym zgłosić propozycję, żeby komisja wystąpiła do marszałka Senatu z wnioskiem o dwóch wiceprzewodniczących, czyli o zgodę na to, żeby był dodatkowy wiceprzewodniczący. I dopiero wtedy dokonalibyśmy wyboru wiceprzewodniczących. Sytuacja będzie wtedy jasna, czytelna. Nie będzie kwestii, kto i z jakiego klubu, a są tutaj reprezentowane dwa duże kluby, ma być wybierany pierwszy. Nie będzie od początku, u progu działań komisji, jakichś sytuacji, które będą budziły emocje, nie będzie niedopowiedzeń. Wszyscy chcemy, jak myślę, żeby oba kluby były reprezentowane i żeby dobrze postępowała praca. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję panu senatorowi.

Czy jest głos sprzeciwu?

(Senator Dariusz Bachalski: Ja pozwolę sobie być trochę złośliwy...)

Bardzo proszę. Pan senator?

Senator Dariusz Bachalski:

Jacek Dariusz Bachalski.

...trochę złośliwy, ale złośliwy życzliwie.

Oczywiście zgadzamy się na to rozwiązanie. I powiem, że uratuje to, jak rozumiem, spokój państwa sumienia.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Myślę, że tak.

Czy jest ktoś ...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poza wszystkim jest to kwestia przyzwoitości.

(Głos z sali: O właśnie.)

Czy są wnioski przeciwne? Nie ma.

Może wobec tego będziemy głosować, żeby to była uchwała komisji.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. (9)

Kto jest przeciw? (0)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kto się wstrzymał? (0)

Nikt.

Została podjęta uchwała. Proszę o zredagowanie, Panie Piotrze, wniosku do prezydium, ono już jest powołane, o wyrażenie zgody na to, żebyśmy mogli dokonać wyboru na następnym posiedzeniu.

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Na następnym, to znaczy 3 listopada, czy na kolejnym?)

Trzeciego, tak. Ja myślę...

(Senator Zbigniew Romaszewski: 3 listopada o godzinie 12.00.)

Tak, zaczniemy od wyboru wiceprzewodniczących.

Dziękuję panom bardzo.

Aha, proszę panów, nie dostaniecie, Panowie, zawiadomienia o posiedzeniu odrębnie. Ono teraz pójdzie do skrytek, termin będzie też ogłoszony w komunikacie: 3 listopada o godzinie 12.00.

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Sala ta sama, nr 176.)

Chyba, że coś się zdarzy. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 33)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów