Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (20) z 8. Posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich (druk nr 15).

2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji (cd.)

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 28)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram ósme posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przedmiotem obrad komisji jest podjęcie uchwały opiniującej, wyrażenie opinii o kandydatach na przewodniczących stałych komisji.

Informuję panów senatorów, iż wpłynęły protokoły wyboru kandydatów na przewodniczących w następujących stałych komisjach senackich: Komisji Kultury i Środków Przekazu, typującej w wyborach senator Krystynę Bochenek na przewodniczącą; Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, typującej w drodze wyboru senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego; Komisji Praw Człowieka i Praworządności, typującej senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego; Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, typującej senatora Antoniego Szymańskiego na przewodniczącego; Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, typującej senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego; Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, typującej senator Elżbietę Rafalską na przewodniczącą; Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, typującej senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego; Komisji Spraw Unii Europejskiej, typującej senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego; Komisji Spraw Zagranicznych, typującej senatora Stefana Niesiołowskiego na przewodniczącego, i Komisji Ustawodawczej, typującej senatora Janusza Gałkowskiego na przewodniczącego komisji. W pozostałych trzech komisjach nie wyłoniono kandydata na przewodniczącego.

Naszą rzeczą jest, zgodnie z regulaminem, wyrażenie opinii o tych kandydatach na przewodniczących stałych komisji senackich. Myślę, że możemy procedować w taki sposób, i tak zrobimy jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, żeby zbiorowo zaopiniować pozytywnie tych kandydatów, skoro zostali oni wybrani przez macierzyste komisje.

Czy ktoś z panów ma odmienne zdanie?

Nie widzę, nie słyszę. Wobec tego...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Słucham?

(Głos z sali: Opinia konwentu...)

Opinia konwentu jest nam nieznana. Zrobimy głosowanie indykacyjne, to znaczy będzie ono konwalidowane.

(Głos z sali: A mówiąc po polsku...)

"Konwalidowane" to jest pojęcie prawnicze, ale mogę je wyjaśnić. To będzie konwalidowane uchwałą konwentu, bo wymagana jest dla ważności naszej opinii pozytywna opinia i zgoda konwentu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji po zasięgnięciu opinii konwentu. Tak mówi regulamin.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Tak jest. Nieoficjalnie zasięgnąłem opinii konwentu. Ona jest jeszcze dyskutowana, ale raczej pozytywnie, jeżeli chodzi o te komisje. W związku z tym, jeżeli oprzeć się na ustnym, niesformułowanym na piśmie zakresie tej opinii, warunkowo możemy taką uchwałę podjąć.

Czy panowie uważacie, że powinniśmy jeszcze czekać, aż dostaniemy to na piśmie, czy możemy warunkowo podjąć decyzję tak, żeby biuro mogło ją przygotować, jeżeli nie będzie jakichś dodatkowych pretensji? Bo jeśli nie, to możemy jeszcze czekać. Jakie jest panów zdanie?

(Senator Antoni Szymański: Czy nie ma przeszkód regulaminowych?)

Przeszkód? Tu akurat nie ma przeszkód regulaminowych, bo to będzie po zasięgnięciu opinii. Możemy też poprosić tutaj cały konwent, w dosłownym rozumieniu, albo pójść - ja mogę pójść - na posiedzenie konwentu i spytać.

(Głosy z sali: Ale już mamy, już jest.)

(Senator Antoni Szymański: W takim razie to bezprzedmiotowe. Wycofuję się.)

(Głos z sali: Możemy zaczynać głosowanie.)

Pan senator odczytuje w tej chwili nadesłany pilnie druk, o którym nie mam powodów sądzić, że nie odpowiada rzeczywistości. Jest to druk od marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - odczytam go panom - datowany dzisiaj, przed chwilą. Godziny nie ma, ale jest data 10 listopada.

"Uprzejmie informuję, że Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował kandydatury na przewodniczących komisji senackich."

Czyli te ustalenia komisji są potwierdzone stanowiskiem konwentu. A więc możemy, jak myślę, przystąpić do głosowania na podstawie już nie tylko opinii ustnej, ale na podstawie dokumentu, o którego prawdziwości i zgodności z rzeczywistością nie mamy powodu wątpić.

Czy panowie macie jeszcze jakieś zastrzeżenia, czy możemy przystąpić do głosowania?

Przystępujemy do głosowania.

Kto z panów jest za tym, żeby przedłożyć Senatowi wniosek o powołanie wymienionych przeze mnie senatorów, których kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez konwent, i co do wyboru których na przewodniczących komisja regulaminowa nie zgłasza zastrzeżeń, proszę o podniesienie ręki. (10)

Kto z panów jest przeciw? Nikt. (0)

Kto wstrzymał się od głosu? Nikt. (0)

Tym samym uchwała została podjęta. Proszę ją przygotować.

Jest następny problem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Jest następny problem i chciałbym to rozstrzygnąć od razu, jeżeli panowie pozwolicie. Dotąd mam też ustną zgodę na wybór dwóch...

(Głos z sali: Ja nie myślałem, że ruszymy tak ostro.)

Ruszamy ostro.

(Głos z sali: Ósme posiedzenie w końcu.)

No, mogłoby być dziewiąte w tym celu...

(Głos z sali: Mogłoby być dziewiąte.)

...ale uważam, że na froncie walki z biurokracją i z niepotrzebnym przedłużaniem procedur zamiast zwoływać dziewiąte posiedzenie, możemy zrobić to na ósmym, jeżeli oczywiście nie będzie panów sprzeciwu.

Otóż zgodnie z uchwałą naszej komisji z 27 października prezydium wyraziło zgodę na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W związku z wyborem kandydata zgłoszonego na wiceprzewodniczącego, pana senatora Janusza Gałkowskiego, któremu gratuluję, prawdopodobnego wobec pozytywnej opinii, wyborem przez Senat na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej... Gratuluję również panu senatorowi, członkowi naszej komisji, Antoniemu Szymańskiemu, wybranemu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej jako kandydat na przewodniczącego tej komisji.

A więc nie wiem, czy możemy głosować nad pana kandydaturą, Panie Senatorze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Uważa pan, że... Wycofuje pan swoją zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale na pewno możemy głosować nad kandydaturą pana senatora Augustyna. Prosiłbym więc, żebyśmy wstrzymali się z wyborem drugiego przewodniczącego i wybrali pana senatora Augustyna w głosowaniu...

(Głos z sali: Mamy karty do wybrania więcej niż jednego.)

Możemy na jednej.

(Głos z sali: Nic nie szkodzi.)

Tak, nie szkodzi. Na tych kartach będziemy głosować, wpisując jednego. Nie ma przeszkód.

Czy panowie jesteście innego zdania, czy też możemy na wiceprzewodniczącego wybrać pana kolegę Augustyna? Możemy?

(Głos z sali: Dzisiaj, tak?)

Tak. Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to w tym zakresie, cząstkowym przynajmniej, przystąpimy do wyborów.

Ogłaszam rozpoczęcie wyborów. Proszę o rozdanie kart do głosowania.

(Głos z sali: Musi być komisja skrutacyjna.)

Aha, jeszcze komisja skrutacyjna.

Kogo panowie proponujecie? Bardzo proszę się zgłosić.

(Głos z sali: Pan Szmit.)

Pan Szmit.

Kto jeszcze?

(Głos z sali: Pan Szymański.)

Pan Szymański.

(Głos z sali: Andrzej Łuczycki.)

Bardzo proszę.

Czy ktoś z państwa zgłasza inne kandydatury?

Nie.

Kto jest za powołaniem komisji w tym składzie, proszę o podniesienie ręki. (10)

10 osób.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Bardzo proszę, żebyście się panowie ukonstytuowali, ustalili, kto będzie przewodniczącym komisji skrutacyjnej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Możecie sobie tutaj siąść i szybko to załatwić.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Skoro dostaliśmy zgodę na dwóch, to wybierzmy dwóch.)

Chyba że panowie od razu macie kandydaturę. Ja bym chciał...

Zbyszku, ty nie możesz być, bo też... W ogóle to jest dziwna komisja, bo jest czterech... Pan też, Panie Senatorze. Mamy samych przewodniczących w komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, jeszcze nie. Będzie problem, co zrobić. Ja zaraz poddam to pod głosowanie, żebyśmy się jako komisja regulaminowa... To ponad program.

Komisja skrutacyjna już się ukonstytuowała? Nie, jeszcze.

(Głos z sali: Panie Senatorze, zdaje się, że pan senator...)

(Głos z sali: Jest teraz w pociągu, jedzie.)

(Głos z sali: Może mógłby być...)

Gdzie mógłby być?

(Głos z sali: Mógłby być wiceprzewodniczącym.)

Może i mógłby być wiceprzewodniczącym, ale jest nieobecny, więc nie wyrazi zgody.

Nie wybieramy. Nie ma pośpiechu. Ważne jest, żeby mieć jednego wiceprzewodniczącego.

(Głos z sali: Panie Senatorze, zawsze tak było, że w komisji regulaminowej...)

(Brak nagrania)

Czy wszyscy panowie otrzymaliście karty do głosowania? Jeszcze nie.

Teraz chciałbym tylko jeszcze udzielić informacji. Karta jest podpisana, tak że nie muszę o tym mówić. Karta do głosowania, zgodnie z tym co przyjęliśmy, będzie ważna, jeżeli na karcie zostaną postawione co najwyżej... Tu nie dwa znaki, ale rozumiem, że jeden znak, co najwyżej. Jeżeli będą dwa znaki, to ona będzie nieważna, bo jest tylko jeden kandydat. W związku z tym należy postawić znak "za". Niepostawienie żadnego znaku oznacza wstrzymanie się od głosowania.

Proszę uprzejmie zebrać...

(Rozmowy na sali)

Konwent obraduje.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A ma pani najświeższe wiadomości o tym, jak widzi te pozostałe trzy komisje? Bo będziemy zaraz się zastanawiać.

(Rozmowy na sali)

(Brak nagrania)

Komisja skrutacyjna pod przewodnictwem pana senatora Szmita się ukonstytuowała i już zadziałała.

Proszę uprzejmie, Panie Senatorze, o ogłoszenie wyniku wyborów.

Senator Jerzy Szmit:

Protokół głosowania tajnego w dniu 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich: w głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Mieczysława Augustyna na zastępcę przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano 10 głosów, w tym głosów nieważnych nie stwierdzono. Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Antoni Szymański, Andrzej Łuczycki, Jerzy Szmit stwierdzają, że za wyborem senatora Mieczysława Augustyna głosowało 10 senatorów. W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich został senator Mieczysław Augustyn.

Warszawa, 10 listopada 2005 r.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Gratuluję panu, Panie Senatorze. I cieszę się bardzo, że pan już przejmie część obowiązków.

Proponuję, żeby pan wiceprzewodniczący, czyli też pan przewodniczący, razem ze mną został referentem uchwały, którą podjęliśmy w sprawie zwrócenia się do Wysokiej Izby o wybór kandydatów na przewodniczących stałych komisji, tych, które wymieniłem na wstępie naszego posiedzenia.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu i jeżeli się pan zgodzi, Panie Przewodniczący...

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)

...to będziemy pana o to prosić.

Dziękuję bardzo.

Mamy zastępcę przewodniczącego i na tym w zasadzie moglibyśmy zamknąć posiedzenie.

Czy panowie macie teraz spotkanie klubu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To dziękuję bardzo.

Chyba będzie konieczne dzisiaj jeszcze jedno posiedzenie.

(Głos z sali: Nie.)

Już nie? Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 45)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów