Światowy Festiwal Chórów Polonijnych

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który objął patronat nad "Polonijnym Latem - Koszalin 2006", w środę 26 lipca był gościem na Koncercie Galowym XII Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, w amfiteatrze im. Ignacego Paderewskiego.

Rozmiar: 71881 bajtów

Marszałek Senatu witając uczestników i gości galowego koncertu podkreślił, iż docenia rolę festiwalu jako imprezy integrującej środowiska polonijne. Według marszałka to dobry znak, że rozproszeni po świecie Rodacy są coraz częściej inicjatorami różnych wydarzeń kulturalnych w ojczystym kraju. Zaznaczył, że wieloletnia tradycja koszalińskich festiwali sprawia, że Koszalin stał się prawdziwą stolicą pieśni polonijnej. Dodał, że jako marszałek Senatu odczuwa głęboką satysfakcję, że Senat RP ma swój udział w organizacji tego wspaniałego, jednoczącego Polaków wydarzenia. Zdaniem B. Borusewicza towarzyszące Festiwalowi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży pozwalają mieć nadzieję, że polonijny ruch chóralny będzie miał kontynuatorów, będzie nadal trwał, rozwijał się i będzie okazja do następnych spotkań w Koszalinie. Podziękował artystom, organizatorom Festiwalu, a także władzom samorządowym za życzliwość i wszechstronną pomoc.

Rozmiar: 81242 bajtów

Przed koncertem marszałek Senatu spotkał się w Urzędzie miejskim z uczestnikami "Polonijnego lata". Wręczył upominki najmłodszemu i najstarszemu chórzyście. B. Borusewicz spotkał się również z dziennikarzami prasy lokalnej.

Światowy Festiwal Chórów Polonijnych odbywa się co 3 lata w Koszalinie. Spotkania z rozśpiewaną Polonią z całego świata mają już 36-letnią tradycję. Festiwalowi towarzyszą polonijne warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, a także Studium dyrygentów chórów polonijnych. "Polonijne lato" trwać będzie do 30 lipca 2006 r.

W tym roku, w festiwalu wzięło udział 13 chórów m.in. z: Białorusi, Belgii, Brazylii,

Czech, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, USA.

Studium dyrygentów chórów polonijnych prowadzone jest od 16 lat. Jego słuchacze spotykają się na dwa tygodnie przez 5 lat. Mają indeksy i otrzymują dyplomy. Nie dają one wprawdzie kwalifikacji zawodowych, ale są miernikiem doskonalenia i podnoszenia umiejętności dyrygenckich. Prowadzone przez absolwentów tego Studium chóry odnoszą sukcesy.

Rozmiar: 56810 bajtów

Po raz 13 w Koszalinie spotykały się dziecięce i młodzieżowe polonijne zespoły artystyczne z całego świata. Utalentowane polskie dzieci wspólnie uczyły się, bawiły i zwiedzały Ziemię Koszalińską. Efekty swojej dwutygodniowej pracy artystycznej zaprezentowały na koncercie galowym.

Chóry polonijne są aktywnymi ambasadorami kultury polskiej na całym świecie, integrują środowiska polonijne wokół swojej artystycznej działalności. Dlatego Senat RP, który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem "Wspólnoty Polskiej" od 2003 r. wspiera finansowo Światowy Festiwal Chórów Polonijnych i Studium dyrygentów chórów polonijnych w Koszalinie.

Rozmiar: 52629 bajtówRozmiar: 82117 bajtów

Rozmiar: 67831 bajtów