Elżbieta Gelert

Elżbieta Gelert

Mandat wygasł 12.11.2006 r.

Okręg wyborczy nr 33 (Elbląg)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodziła się 22 kwietnia 1955 r. w Gdańsku.

W 1984 r. ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1997 r. ukończyła specjalizację z zarządzania szpitalami i zdrowiem publicznym w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W 1997 r. ukończyła kurs "Menedżerowie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce", zorganizowany przez Fundację Project HOPE Polska w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracowała na stanowiskach pielęgniarki odcinkowej, oddziałowej, przełożonej i naczelnej w szpitalach we Fromborku, Bartoszycach i Elblągu. Była nauczycielem zawodu w szkole pielęgniarskiej w Braniewie. W latach 1996-1998 była dyrektorem jednego z działów Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Od 1998 r. jest dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

W latach 2002-2005 była radną Rady Miasta Elbląga.

W latach 1992-1993 była sekretarzem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Jest prezesem Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur.

Należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Po zakończeniu działalności tej partii w Elblągu jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Stan wolny, ma dwoje dzieci.


Członkini Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członkini Komisji Zdrowia (o komisji)

Członkini Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: pielęgniarka, dyrektor szpitala