2010 Rok Demokracji Lokalnej

Aktualności

Konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce"

6 października 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce", podsumowująca 20 lat aktywności samorządów terytorialnych. Senackie spotkanie wpisuje się w obchody Roku Demokracji Lokalnej, ogłoszonego uchwałą Senatu z listopada 2009 r. w związku z przypadającą 27 maja 2010 r. 20. rocznicą pierwszych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego - do rad gmin. Były one możliwe m.in. dzięki reformie samorządowej przygotowanej przez Senat. Reforma samorządu terytorialnego uznawana jest za jedną z najważniejszych i najbardziej udanych.
WięcejGala jubileuszowa z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

20 września 2010 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz centralnych z prezydentem Bronisławem Komorowskim, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, samorządowcy i twórcy reformy samorządowej, a wśród nich prof. Jerzy Regulski.
Więcej...Konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Marszałka Senatu

Ostatnim akcentem XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 15 września 2010 r w Urzędzie Miasta w Poznaniu było spotkanie dziennikarzy z wicemarszałkiem Senatu Markiem Ziółkowskim. Podczas spotkania wicemarszałek wręczył nagrody przyznane w senackim konkursie "Mała Ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas ukształtowała" oraz narody Fidelis Poloniae.
Więcej...Stanowisko uczestników konferencji Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska
Wystawa fotograficzna "Hades?"

7 lipca 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę "Hades?". Wpisuje się ona w obchody Roku Demokracji Lokalnej, prezentując jedną z "małych ojczyzn" - Górny Śląsk.
więcej...

Konferencja "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne"

22 czerwca 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne", organizowana przez wicemarszałka Marka Ziółkowskiego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Patronat nad konferencją objęli wicemarszałek M. Ziółkowski i ambasador Norwegii w Polsce Enok Nygaard.
Więcej...

Projekt edukacyjny "Społeczeństwo demokratyczne"

Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu zrealizował w woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 2009/2010, projekt edukacyjny "Społeczeństwo demokratyczne". Do jego realizacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyznaczyło 5 szkół: XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące w Koninie i Zespół Szkół w Opalenicy. Więcej...

Forum samorządów Polski i Francji

7 i 8 czerwca 2010 r. w Poznaniu odbyło się Forum Samorządów Polski i Francji, organizowane pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Przewodniczącego Senatu RF Gérarda Larchera. Forum samorządów lokalnych zorganizowano pod hasłem "Bilans i perspektywy francusko-polskiej współpracy zdecentralizowanej". Otworzy je wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski oraz wicemarszałek Senatu RF Monique Papon.
Więcej...

Senat uczcił 20-lecie samorządu terytorialnego

27 maja 2010 r., dokładnie w dwudziestą rocznicę pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów do samorządu terytorialnego w Polsce, odbyła się uroczysta sesja Senatu.
Więcej...

Uroczysty Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

26 maja 2010r. w Poznaniu odbył się uroczysty Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, połączony z obchodami 20-lecia odrodzenia samorządu gminnego w Polsce.
Więcej...

Wystawa "Południowe Podlasie - dziś i jutro"

8 kwietnia 2010 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę "Południowe Podlasie - dziś i jutro". Ekspozycja prezentująca powiat bialski wpisuje się w obchody Roku Demokracji Lokalnej.

Więcej...
"Konkurs wiedzy o parlamencie oraz ludziach, tworzących jego dzieje"

31 marca 2010 r. w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu wiedzy o parlamencie i ludziach tworzących jego dzieje, organizowanego przez Kancelarię Senatu i wojewódzkie kuratoria oświaty.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści z Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego - senatorowie: Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, Jan Olech, Jarosław Duda, Stanisław Jurewicz i Jacek Swakoń oraz posłowie Magdalena Kochan i Sławomir Preiss. Obecni byli także: wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, dolnośląski kurator oświaty Beata Pawłowicz i zachodniopomorski kurator oświaty Artur Załęski.

Więcej...
Wicemarszałek Senatu uczestniczył w Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego

8 marca 2010 roku wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski uczestniczył w Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego. Ponad 1200 samorządowców podsumowało dorobek polskich samorządów, dyskutowało o obecnej kondycji jednostek samorządu terytorialnego i ich przyszłości w polskim systemie ustrojowym.
Więcej...

List wicemarszałka Marka Ziółkowskiego do uczestników Kongresu 20-lecia Samorządu TerytorialnegoWkład Senatu w tworzenie samorządności

W 1989 r. odrodzony Senat już od pierwszych dni swojego funkcjonowania podjął działania zmierzające do urzeczywistnienia idei samorządności i przygotowania inicjatyw ustawodawczych dotyczących zasad ustroju państwa i systemu sprawowania władzy lokalnej.
Więcej...Recital Chopinowski w Senacie zainaugurował Rok Demokracji Lokalnej

Recital Chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego, który odbył się 5 stycznia 2010 roku w Senacie zainaugurował obchody Roku Demokracji Lokalnej. Senat RP, w uznaniu osiągnięć wspólnot samorządowych i regionalnych w dziedzinie tworzenia więzi społecznych i ich wkładu w budowę nowego ładu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.
Więcej...