Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich

Kalendarium wydarzeń Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich

Listopad 2008 r. - Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim przeprowadził konkurs wiedzy o życiu i działalności Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Listopad 2008 r. - Chorągiew Białostocka ZHP wydała chorągwianą jednodniówkę, poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim.

15 listopada 2008 r. Krakowski Ośrodek Studiów nad Dziejami Harcerstwa przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR zorganizował kolejną konferencję z cyklu "Album historyczny", pt. "Olga i Andrzej Małkowscy - twórcy harcerstwa w tyglu historii".

Konferencję rozpoczęła prezentacja zbiorów fotograficznych hm. Bolesława Leonharda. Następnie uczestnicy wysłuchali trzech referatów:
- dh Lesława Dalla - Rzeczpospolita Podhalańska - zakopiański epizod życia Olgi i Andrzeja Małkowskich (autor referatu jest kustoszem Muzeum Harcerskiego w Zakopanem),
- hm. Wojciecha Hausnera - Manipulacja świadomości - historia instrumentem indoktrynacji w działaniu władz ZHP 1956-1980;
- hm. Kazimierza Wiatra - Postać Andrzeja Małkowskiego w programie i legendzie KIHAM.

Konferencję zakończył pokaz slajdów, autorstwa hm. Jacka Broniewskiego, z uroczystości pogrzebowych Olgi Małkowskiej w Zakopanem oraz autentycznych kart pocztowych wysyłanych z Kanady przez Andrzeja Małkowskiego do żony, Olgi.

4 listopada 2008 r. W rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w 97. rocznicę pobytu w Rzeszowie Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego skautingu, odbyła się konferencja zatytułowana Harcerstwo w służbie Niepodległej.

Konferencję przygotował Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZHR oraz Komitet Organizacyjny w składzie senatorowie RP: Kazimierz, Władysław Ortyl, Stanisław Piotrowicz, Zdzisław Pupa, Stanisław Zając oraz harcmistrz ZHR Ireneusz Dzieszko. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz jego emilencja ks. biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski.

Harcerskie święto rozpoczęło się o godz. 10.00 w kościele oo. bernardynów uroczystą mszą św. w intencji ojczyzny oraz śp. Andrzeja i Olgi Małkowskich, którą przewodniczył ks. biskup Kazimierz Górny. Rzeszowska konferencja była czasem szczególnym dla harcerzy, którzy tłumnie wypełnili budynek teatru. Okazja także wydawała się niezwykła, rok 2008 ogłoszony został bowiem przez wyższą izbę polskiego parlamentu rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich. Właśnie ten fakt podkreślił prezydent w swym przesłaniu, skierowanym do harcerzy. W liście do uczestników i organizatorów prezydent Lech Kaczyński podkreślił niezmiernie ważną rolę harcerstwa w życiu zarówno narodowym, jak i państwowym. Harcerki i harcerze Związku Harcerzy Rzeczpospolitej usłyszeli wiele pochwał w uznaniu swej pracy, które prezydent zawarł w swym liście, skierowanym do uczestników tej niezwykłej imprezy. Najistotniejsze było jednak wielkie docenienie ciężkiej pracy: "Przez minione 90 lat harcerstwo stało się ruchem wychowawczym, który wspaniale i bohatersko zapisał się w dziejach naszego kraju poprzez mozolną, trudną pracę w czasach pokoju i heroiczną walkę w obronie Ojczyzny w czasie wojen". Bohaterem konferencji był Andrzej Małkowski, twórca polskiego skautingu. Ku jego czci Przemysław Tejkowski, dyrektor rzeszowskiego teatru, odczytał rekonstrukcję wystąpienia, które bohater polskich skautów wygłosił blisko sto lat temu w pomieszczeniach obecnego teatru, a dawnego budynku "Sokoła".

Konferencja, jak każda harcerska impreza, miała charakter edukacyjny. Harcmistrz Wojciech Hauser wygłosił prelekcję na temat udziału polskiego skautingu w walkach o niepodległość, wieloletni harcmistrz, a obecnie senator RP, prof. Kazimierz Wiatr w swym wystąpieniu przedstawił natomiast walkę harcerstwa niepokornego z komunistycznym zniewoleniem Polski. Następnie senator hm. Kazimierz Wiatr wręczył ks. biskupowi Kazimierzowi Górnemu pamiątkowy medal Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, dziękując za wieloletnią pomoc i opiekę duszpasterską nad harcerstwem. Na zakończenie uroczystości uczestnicy otrzymywali reprint pierwszego numeru "Skauta" z 1911 r. oraz portret Olgi i Andrzeja Małkowskich z tekstem okolicznościowego listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oprawą artystyczną imprezy zajęli się aktorzy z rzeszowskiego teatru, którzy uświetniając konferencję, zaprezentowali spektakl patriotyczno-edukacyjny pt. O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim.

Łukasz Ciepliński (1913-1951) - oficer Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej dowodził kompanią w 62. Pułku Piechoty. Za bohaterstwo na polu walki został odznaczony orderem Virtuti Militarii V kl. Podczas okupacji był komendantem obwodu, a następnie inspektoratu rzeszowskiego ZWZ, AK, Delegatury Sil Zbrojnych na Kraj.

Po zakończeniu wojny, nie godząc się z sowiecką okupacją, podjął działalność w konspiracyjnym zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Kierował Okręgiem Krakowskim, a następnie Obszarem Południe. W styczniu 1947 r., po aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego, stanął na czele zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 27 listopada 1947 r. został aresztowany w Katowicach przez funkcjonariuszy UBP. Po długim śledztwie i procesie w marcu 1951 r. został zamordowany (strzałem w tył głowy) w więzieniu mokotowskim.

Październik 2008 r. - Chorągiew Białostocka ZHP zorganizowała wieczornicę pod hasłem "Oni tworzyli zręby polskiego harcerstwa", poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim.

31 października 2008 r. Instruktorzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR w Krakowie rozpoczęli realizację programu "Bohater", którego celem jest zdobycie sprawności "Andrzej Małkowski". Realizację programu przewidziano do 22 maja 2009 r. W tym czasie planowane jest zorganizowanie wystawy, rejs statkiem do miejsca śmierci Andrzeja Małkowskiego, konferencja historyczna, zlot, wyjazd do Zakopanego i Lwowa, a przede wszystkim zdobywanie sprawności "Andrzej Małkowski". Odbędą się również konkursy na opracowanie przewodników po Krakowie i po Lwowie - miejscach związanych z postacią druha Andrzeja. W ramach pracy nad sobą każdy realizujący program będzie prowadził "Dzienniczek Małkowskiego". Wydano już książeczkę, będącą przewodnikiem po programie.

27-29 października 2008 r. - Komenda Hufca Chełm ZHP zainaugurowała obchody 90-lecia powstania hufca na ziemi chełmskiej. Inauguracji towarzyszyło otwarcie wystawy "Andrzej i Olga Małkowscy", połączone z konferencją instruktorską, zorganizowaną wspólnie z biblioteką pedagogiczną w Chełmie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, kuratorium lubelskiego oraz Chorągwi Lubelskiej ZHP.

25 października 2008 r. - Odbyła się konferencja instruktorska pt. "Metoda harcerska i jej stosowanie, wczoraj, dziś i jutro". Organizatorem konferencji była Komenda Hufca Lublin ZHP.

12 października 2008 r. - W Urzędzie Miasta Zakopanego odbył się uroczysty kominek harcerski, poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim, z udziałem Barbary Wachowicz. Organizatorem był Związek Harcerstwa Polskiego.

10-12 października 2008 r. - W schronisku Głodówka odbyła się konferencja "Śladami Olgi i Andrzeja Małkowskich", zorganizowana przez Fundację "Schronisko Głodówka" i Muzeum Harcerstwa.

Program konferencji:
10 października:
- kominek harcerski. Olga i Andrzej Małkowscy - czy mogą być idolami dzisiejszych harcerzy?
11 października:
- Olga i Andrzej Małkowscy na Podhalu - referat, Lesław Dall,
- Olga i Andrzej Małkowscy na Podkarpaciu - referat, hm. Małgorzata Jarosińska,
- Ślady Olgi i Andrzeja Małkowskich w Polsce - dyskusja,
- wyprawa do Cisowego Dworku w Sromowcach Wyżnych,
- Czy dzisiaj jest miejsce na takie przedsięwzięcia? - refera, phm. Anna Radziejowska-Hilchen,
- prezentacja multimedialna - A. Jaworska,
- kominek harcerski Harcerski Kodeks Etyczny - geneza i rozwój - hm. Marian Antonik
12 października:
- podsumowanie konferencji.

5 października 2008 r. - Odbył się Rajd "Śladami druha Andrzeja Małkowskiego" na trasie Trębki-Żychlin. Jego celem było przybliżenie harcerzom postaci twórcy polskiego harcerstwa. Służyło temu wykonanie specjalnego zadania, przygotowanego na trasie wędrówki. Organizatorem rajdu była Chorągiew Łódzka ZHP.

26-28 września 2008 r. - Podczas warsztatów rad drużyn Górnośląskiej Chorągwi Harcerek ZHR "Ad fontes" przeprowadzono wielki quiz dla rad drużyn z wiedzy o życiu i działalności Olgi i Andrzeja Małkowskich.

26-28 września 2008 r. - Odbył się Złaz Drużyn Hufca Toruń ZHP po hasłem "Rok Andrzeja i Olgi Małkowskich". Podczas złazu drużyny rywalizowały ze sobą na dwóch trasach: harcerskiej i starszoharcerskiej. Zadania przedzłazowe dla uczestników trasy harcerskiej to narysowanie portretu Andrzeja Małkowskiego i zrobienie karty z wycinkiem życiorysu Małkowskich, a dla uczestników trasy starszoharcerskiej - wykonanie mapy z miejscami związanymi z życiem Małkowskich. Dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości, instruktorów i seniorów hufca zorganizowano kominek, poświęcony życiu założycieli polskiego harcerstwa pn. "Spotkanie z Andrzejem i Olgą Małkowskimi".

26-28 września 2008 r. - Odbył się III Hufcowy Rajd Historyczny "Śladami Olgi i Andrzeja Małkowskich. Organizatorem rajdu była Komenda Hufca Zamość ZHP.

19-21 września 2008 r. - W Tarnowie odbyła się inauguracja Roku Harcerskiego 2008/2009 Chorągwi Krakowskiej ZHP. Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika Andrzeja Małkowskiego. Wzięli w nim udział m.in. Krystyna Małkowska-Żaba, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich, senator Kazimierz Wiatr. Władze ZHP reprezentowali: przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, z-ca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budzyński. Honorowy patronat nad uroczystością objął prezydent miasta Tarnowa Ryszard Ścigała.

19 września 2008 r. - W Tarnowie odsłonięto pomnik twórcy harcerstwa Andrzeja Małkowskiego. Uroczystości zbiegły się także z inauguracją Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz Ogólnopolskim Zlotem Drużyn z okazji 50-lecia "Nieprzetartego Szlaku". Honorowy patronat nad zlotem inauguracyjnym objęli: Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej, jego ekscelencja ksiądz biskup Wiktor Skworc - ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Ryszard Ścigała - prezydent Tarnowa oraz Mieczysław Kras - starosta tarnowski.

Swój udział w zlocie potwierdzili m.in. Krystyna Małkowska-Żaba, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich, oraz Bogdan Borusewicz - marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Władze ZHP reprezentowali hm. Małgorzata Sinica - naczelnik ZHP, hm. Adam Massalski - przewodniczący ZHP i senator Rzeczypospolitej Polskiej, hm. Krzysztof Budziński - z-ca Naczelnika ZHP.

W programie zlotu znalazły się m.in.: wystawa poświęcona Andrzejowi Małkowskiemu, konferencja redakcji czasopism harcerskich, VI Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Skautowych oraz występ zespołu " Rockaway".

12-14 września 2008 r. - Podczas XXVI Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, organizowanej przez kapelanów ZHR, oprócz tradycyjnego programu refleksji religijnej i duchowej, Drogi Krzyżowej na wałach, gier i konferencji instruktorskich, odbyły się kominkowe spotkania: w bazie harcerek - "Droga duchowa Olgi Małkowskiej", w bazie harcerzy - "Droga duchowa Andrzeja Małkowskiego". Ogłoszony został "Apel Jasnogórski członków Rady Naczelnej i Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej".

4 września 2008 r. - W Katowicach, po hasłem "Ku przyszłości poprzez historię", odbył się Zlot Chorągwi Śląskiej. Współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Podczas zlotu zorganizowano imprezy dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, dotyczące historii harcerstwa. Zaprezentowane zostały również harcerskie etiudy filmowe. Tego dnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja historyczna na temat Andrzeja i Olgi Małkowskich. Podczas konferencji otwarto pamiątkową wystawę im poświęconą.

2 września 2008 r. - Związek Harcerstwa Polskiego zainicjował konkurs wiedzy na temat Olgi i Andrzeja Małkowskich. Konkurs adresowany jest do harcerzy. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www malkowscy.zhp.pl. Jego zakończenie nastąpi w styczniu 2009 r.

20-24 sierpnia 2008 r. Podkarpacka Chorągiew Harcerek ZHR zorganizowała w Chmielniku k. Rzeszowa zlot chorągwi dla zastępów i zastępowych pod nazwą Olga i Andrzej 2008. Wzięło w nim udział ok. 50 instruktorek i harcerzy z Podkarpacia. Każdego dnia zlotu realizowany był program związany z pobytem Małkowskich w danym miejscu: we Lwowie, Zakopanem, USA. Ponadto pokazano film o życiu Olgi i Andrzeja Małkowskich, przeprowadzono grę pod nazwą Ku Orlej Perci oraz urządzono wieczorek poezji Olgi Małkowskiej.

19 sierpnia 2008 r. - Uczestnicy Mazowieckiej Akcji Kształcenia Instruktorów ZHP, Kursu Kadry Kształcącej i Kursu Komendantów Hufców odwiedzili Trębki - miejsce urodzin Andrzeja Małkowskiego i złożyli kwiaty pod pomnikiem i tablicą pamiątkową w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki oraz pod tablicą znajdującą się na ścianie dworku, w którym urodził się pierwszy polski skaut. Komendant Chorągwi przypomniał historię związaną z tym miejscem. Uroczystość zakończyło, zorganizowane w stanicy w Gorzewie, ognisko, na którym wspomniano Olgę i Andrzeja Małkowskich. Uczestniczyli w nim m.in. hm. Małgorzata Sinica, naczelnik ZHP, hm.. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP, hm. Emilia Kulczyk-Prus, kierownik Wydziału Programowego GK ZHP oraz hm.. Inga Rusin, komisarka zagraniczna ZHP. Mazowiecką Komendę Chorągwi reprezentowali hm. Grzegorz Woźniak oraz hm. Andrzej Gorczyca.

1 sierpnia 2008 r. - W ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie starszego pokolenia harcerek "Wędrowniczek po zachodnim stoku" z młodymi harcerkami z ZHR i ZHP przy grobie druhny Jagi Falkowskiej, na warszawskich Powązkach. Tegorocznym tematem spotkania było przesłanie, jakie kobiety wychowywać w harcerstwie, pozostawione przez te dwie ważne dla ruchu żeńskiego postaci, jakimi były Olga Małkowska i Jadwiga Falkowska. Podczas spotkania m.in. zostały odczytane fragmenty listów i artykułów z czasopisma "Skrzydła", autorstwa obu druhen.

27 lipca 2008 r. - W Bazylice Mariackiej Wniebowzięcia NMP w Gdańsku otwarto wystawę poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim. Jej celem było ukazanie postaci twórców ruchu harcerskiego i ich wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zaprezentowane na niej fotografie oraz inne pamiątki pochodzą ze zbiorów Muzeum Harcerstwa. Wystawa była czynna do 18 sierpnia.

15 lipca - 1 sierpnia 2008 r. W trakcie wspólnej letniej wyprawy "Ukraina-Mołdawia", zorganizowanej przez 4 WDW "Żywioły im. Andrzeja Romockiego Morro" i 140 ODW "Wschód" ZHR, jej uczestnicy odwiedzili Lwów. Szukając śladów Olgi i Andrzeja Małkowskich, odwiedzili dom, w którym mieszkali, oraz miejsca, gdzie spotykali się na odprawach. Przeprowadzono również grę, odtwarzającą zbiórkę pierwszych lwowskich drużyn skautowych. W rolę Andrzeja wcielił się pwd. Michał Wesołowski.

9-25 lipca 2008 r. - W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej prezentowana była wystawa poświecona życiu i działalności Andrzeja i Olgi Małkowskich. Wystawę przygotował Związek Harcerstwa Polskiego i Muzeum Harcerstwa.

20 czerwca 2008 r. - W Trębkach koło Kutna, miejscu urodzin Andrzeja Małkowskiego, odbył się kolejny biwak harcmistrzów i spotkanie kręgu harcmistrzów ZHR. Śladami Andrzeja Małkowskiego poprowadził uczestników hm. Jacek Broniewski. Dyskusja w kręgu ogniska toczyła się wokół referatu hm. Wojciecha Hausnera "Powroty do Andrzeja Małkowskiego". Omawiano współczesne problemy harcerstwa, odczytywane przez pryzmat przeszłości i początków skautingu.

18 czerwca 2008 r. - W Gimnazjum nr 33 w Gdańsku-Osowej odbyły się wykłady dla uczniów klas I i II na temat "Skauting i harcerstwo - początki, historia i współczesność". Ich inicjatorem była mgr Marzena Majerowska, dyrektor szkoły.

Zajęcia odbywały się w 3 grupach po 30 uczestników. Poprowadził je - po konsultacji z Okręgiem Pomorskim ZHR - druh Mieczysław Czajkowski HO - uczestnik jubileuszowego Jamboree w Anglii 2007, p.o. przewodniczącego N.S. Rady Przyjaciół Harcerstwa w dzielnicy (harcerz z lat 1945-49 w Ostrzeszowie Wlkp). Wykłady zilustrowano filmami i galerią zdjęć. Uczestniczyli w nich również niektórzy przedstawiciele dyrekcji i grona nauczycielskiego gimnazjum. Celem wykładów była popularyzacja wiedzy o skautingu i harcerstwie wśród młodzieży i pedagogów.

11 czerwca 2008 r. - W Łazienkach Królewskich (Świątynia Egipska) w Warszawie otwarto wystawa pt. "Harcerskie dekady - Olga i Andrzej Małkowscy". Uroczystego otwarcia dokonał marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski. Na wystawie zaprezentowano unikatowe zbiory Muzeum Harcerstwa, m.in. sztandary i fotografie z pierwszych lat istnienia harcerstwa na ziemiach polskich, historyczne dokumenty, pamiątki po Oldze i Andrzeju Małkowskich. Organizatorem i pomysłodawcą wystawy było Muzeum Harcerstwa. Ekspozycję będzie można oglądać do końca grudnia 2008 r.

Uroczystości towarzyszyło widowisko słowno-muzyczne "Lilijki na Szańcach". Poprowadziła je dh Barbara Wachowicz, a wystąpili w nim hm. Justyna Tworek-Hernik, hm. Krzysztof Jakubiec, harcerki i harcerze z Chorągwi Stołecznej ZHP, Chór Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego pod dyrekcją Piotra Racewicza, zuchy ze Szkoły Katolickiej im. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz soliści Ewa Błoch i Piotr Dziedzic.

6-8 czerwca 2008 r. - Górnośląska Chorągiew Harcerek ZHR "Ad fontes" zorganizowała zlot chorągwi. Przedzlotowym zadaniem wszystkich drużyn było wykonanie plakatu "Rok Małkowskich". Ponadto zuchmistrzynie miały odświeżyć swoją wiedzę na temat powstania zuchów oraz roli Olgi Małkowskiej. Harcerki miały natomiast sporządzić projekt "Cisowego dworku", który miał zobrazować ich drużynę. W trakcie zlotu odbyły się gry dla drużyn harcerek i drużyn wędrowniczek, których fabuły opierały się na historii "Cisowego dworku". Na zakończenie zlotu odbyło się ognisko, poprowadzone przez komendantkę chorągwi hm. Justynę Bojarską-Pęczek, która opowiedziała gawędę o życiu i działalności Olgi Małkowskiej.

6-8 czerwca 2008 r. - Odbył się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Lubinie. Elementem Zlotu było widowisko plenerowe poświęcone twórcom harcerstwa.

23-25 maja 2008 r. - Odbył się III Zlot "Wędrowników Ziemi Lubuskiej". W jego trakcie zainscenizowano wesele Andrzeja i Olgi Małkowskich pt: "Weselmy się...". Zadaniem uczestników zlotu było przygotowanie własnoręcznie wykonanego prezentu ślubnego dla Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz weselnych strojów "świteziańskich" (lniane, płócienne koszule, spodnie, sukienki).

11-18 maja 2008 r. - Odbył się 46. Odrzański Spływ Wiosenny (ponad 90 różnego rodzaju jednostek pływających). Wzięło w nim udział ponad 285 harcerzy oraz członków zaprzyjaźnionych organizacji skautowych. Tegoroczny spływ, obejmujący kilkanaście różnych szlaków, nawiązywał do wędrówek Małkowskich po świecie, ich tułaczki i tęsknoty za wolną ojczyzną. Organizatorem spływu była Chorągiew Śląska ZHP.

10 maja 2008 r. - w Senacie z inicjatywy senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego odbyła się konferencja "Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie". Konferencja wpisuje się w obchody Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, ogłoszonego przez Senat RP uchwałą 7 lutego 2008 roku.

10-11 maja 2008 r. - Odbyła się konferencja harcmistrzowska pt. "Wyzwania stojące przed harcerstwem - rola harcerstwa w państwie", zorganizowana przez Komendę Główną ZHP.

8-11 maja 2008 r. - 29 Świdnicka Drużyna Harcerska ZHP "Dęby" im. Andrzeja Małkowskiego odbyła wyprawę "Śladami Andrzeja i Olgi Małkowskich". W programie rajdu znalazły się m.in. zwiedzanie Muzeum Harcerskiego im. Małkowskich w Zakopanem, spotkanie pod pomnikiem Olgi i Andrzeja Małkowskich na cmentarzu parafialnym w Zakopanem, harcerski kominek poświęcony twórcom harcerstwa.

1-31 maja 2008 r. - W Muzeum Harcerskim im. Olgi i .Andrzeja Małkowskich w Zakopanem była prezentowana wystawa pt. "Pamiątki związane z Twórcami Harcerstwa Polskiego - Olgą i Andrzejem Małkowskimi".

26 kwietnia 2008 r. - W Mysłowicach odbył się Festiwal Kultury Zuchowej "WESOŁEK 2008". Organizatorem festiwalu była Chorągiew Śląska ZHP.

19 kwietnia 2008 r. - Odbył się chorągwiany festiwal piosenki, którego mottem były słowa Olgi Małkowskiej Naprzód Bracia Skauci, niechaj raźno zabrzmi śpiew. Podczas festiwalu wykonawcy prezentowali utwory napisane przez Olgę Małkowską, a także napisane specjalnie z okazji Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich. Inicjatorem i organizatorem festiwalu była Chorągiew Podkarpacka ZHP.

12 kwietnia 2008 r. - Odbył się konkurs recytatorski przygotowany przez Chorągiew Podkarpacką ZHP, którego wiodącym tematem była twórczość Olgi Małkowskiej.

1 kwietnia - 12maja 2008 r. - W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie prezentowano wystawę poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim. Inicjatorem wystawy była Chorągiew Podkarpacka ZHP.

31 marca 2008 r. - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP ogłosiła 4 konkursy:

1. Konkurs na projekt kartki pocztowej z okazji Roku Olgi i Andrzeja Małkowskich. Jest to konkurs indywidualny dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów. 2. Konkurs na gawędę o Oldze i Andrzeju Małkowskich. Jest to konkurs indywidualny dla harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Prace nie powinny być dłuższe niż dwie strony maszynopisu. Gawęda może w różnym stopniu odnosić się do życia, twórczości oraz wpływu na dzieje harcerstwa wydarzeń z życia Olgi i Andrzeja Małkowskich.

3. Konkurs na zorganizowanie wystawy poświęconej Oldze i Andrzejowi Małkowskim w miejscu publicznym (szkoła, galeria, muzeum). Jest to propozycja przeznaczona dla zespołów harcerskich (zastępów, patroli, drużyn, szczepów, klubów, komend hufców). Wystawa powinna przedstawiać najważniejsze wydarzenia z życia Olgi i Andrzeja Małkowskich i powinna być zorganizowana w miejscu publicznym (szkoła, muzeum, galeria, biblioteka).

4. Konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Jest to propozycja dla zastępów, patroli, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych, kręgów instruktorskich. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 30 slajdów.

29 marca 2008 r. - Na antenie rozgłośni regionalnej Radio Rzeszów SA oraz rozgłośni Katolickiego Radia VIA w Rzeszowie przypomniano sylwetki Olgi i Andrzeja Małkowskich. Pomysłodawcą audycji była Chorągiew Podkarpacka ZHP.

29 marca 2008 r. - Przeprowadzono eliminacje wojewódzkie XVI Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie". Mottem tegorocznego konkursu są słowa Olgi Małkowskiej: Liczy się każda myśl, każdy uśmiech, każde słowo, każda wyciągnięta dłoń, każdy człowiek. Inicjatorem konkursu jest Chorągiew Łódzka ZHP.

23 marca 2008 r. - I Program Polskiego Radia wyemitował audycję "Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Jesteście z nami". Była to opowieść o życiu, pracy i miłości najpiękniejszych postaci harcerstwa polskiego. W roli Olgi Małkowskiej wystąpiła Anna Nehrebecka, w postać Andrzeja Małkowskiego wcielił się hm. Krzysztof Jakubiec. Narrację i scenariusz audycji przygotowali Barbara Wachowicz i Andrzej Matul. Aranżację muzyczną opracowała Wanda Żurowska.

15 marca 2008 r. - Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych wydała rozkaz naczelnika harcerzy, w którym poinformowano o uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. Ponadto poinformowano o przygotowaniach obchodów przypadającej w 2010 r. rocznicy 100-lecia powstania harcerstwa polskiego.

14 marca 2008 r. - W Muzeum Regionalne w Siedlcach otwarto wystawę autorstwa Barbary Wachowicz "Kamyk na szańcu", opowiadającą o twórcach Harcerstwa Polskiego - Andrzeju i Oldze Małkowskich oraz druhu Aleksandrze Kamińskim i harcerzach Szarych Szeregów. Wystawa była czynna do 4 maja.

13 marca 2008 r. - Wydawane w Tarnowie niezależne Harcerskie Pismo Historyczne "Skaut" (nr 1/marzec 2008) upamiętniło Olgę i Andrzeja Małkowskich, umieszczając tekst uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. oraz ich wspólne zdjęcie na okładce pisma.

4 marca 2008 r. - W Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się uroczysty koncert pt. "Harcerska opowieść". Inicjatorem koncertu była Chorągiew Łódzka ZHP.

Luty 2008 - Część numeru 2 Miesięcznika Instruktorów ZHP "Czuwaj", pisma poświęcono upamiętnieniu Andrzeja i Olgi Małkowskich, w którym umieszczono tekst uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r., wypowiedzi senatorów podczas debaty oraz wspólne zdjęcie twórców harcerstwa polskiego.

Luty 2008 r. - Na stronie internetowego miesięcznika Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zamieszczono biogramy Olgi i Andrzeja Małkowskich.

22 lutego 2008 r. - W Dniu Myśli Braterskiej Chorągiew Łódzka ZHP uczciła pamięć o Oldze i Andrzeju Małkowskich.

22 lutego 2008 r. - W Dniu Myśli Braterskiej (święto obchodzone każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie) w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Lech Kaczyński objął honorowym protektoratem organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli udział: Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prymas Polski kardynał Józef Glemp, delegat Episkopatu ds. harcerstwa biskup Tadeusz Płoski, posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele Szarych Szeregów, związków harcerskich z Ukrainy, Białorusi i Litwy oraz organizacji kombatanckich.

W swoim wystąpieniu prezydent Lech Kaczyński wspomniał o twórcach polskiego harcerstwa Oldze i Andrzeju Małkowskich oraz przypomniał historię i niepodległościowe tradycje polskiego ruchu harcerskiego.

21 lutego 2008 r. - W Rzeszowie odbyła się inauguracja obchodów Roku Olgi i Andrzeja Małkowskich. Na uroczystości Komenda Chorągwi Podkarpackiej im. Olgi i Andrzeja Małkowskich zaprosiła m.in. komendanta Hufca ZHP Stary Dzików Leszka Króla wraz z reprezentacją hufca w osobach Janiny Szkody, Elżbiety Syryło, Stanisławy Zając i Elżbiety Rokosz. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele farnym przez ks. bp Kazimierza Górnego. Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Andrzeja Małkowskiego w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej oraz pod pomnikiem pierwszego rzeszowskiego skauta płk. Leopolda Lisa Kuli. W miejskim ratuszu odbył się również kominek harcerski "W hołdzie bohaterom Chorągwi".

15 luty - 31 marzec 2008 r. - W rzeszowskim ratuszu prezentowano wystawę pt. "Olga i Andrzej Małkowscy - twórcy harcerstwa polskiego". Inicjatorem wystawy była Chorągiew Podkarpacka ZHP.

15-17 lutego 2008 r. W Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Ponaniu odbyło się VII Ogólnopolskie Sympozjum Harcerskie Kręgów Kleryckich ZHR. Uczestniczyło w nim 32 kleryków - harcerzy z 11 seminariów duchownych z całej Polski: Krakowa, Łodzi, Warszawy, Płocka, Poznania, Radomia i Olsztyna.

Rok 2008 poświęcony jest harcerskiej służbie, stąd przewodnie hasło sympozjum brzmiało: W poszukiwaniu pola służby dla pracy duszpasterskiej wśród harcerzy. Pierwszego dnia sympozjum, podczas kominka harcerskiego, specjalnie upamiętniono Olgę i Andrzeja Małkowskich. Hm. Jacek Broniewski w bogatej prezentacji multimedialnej przedstawił historię życia Małkowskich, zakończoną zdjęciami z pogrzebu Olgi. Także hm. Grażyna Broniewska podzieliła się swoimi wspomnieniami o twórczyni polskiego skautingu.

12 lutego 2008 r. - Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek oraz Naczelnik Harcerzy wystosowali do hm. Kazimierza Wiatra, senatora Rzeczypospolitej Polskiej list z podziękowaniami wszystkim senatorom za zaangażowanie w sprawie upamiętnienia twórców harcerstwa polskiego w związku z uchwałą Senatu RP ustanawiającą rok 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

Treść podziękowania:

"Pragniemy wyrazić wyrazy uznania za troskę o pamięć o polskim harcerstwie wczoraj i dziś dla Senatora hm. prof. Kazimierza Wiatra. Jego starania i praca na forum Senatu RP, aby rok 2008 został ogłoszony Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, stały się powodem do radości wielu tysięcy harcerek i harcerzy, rozsianych po całym świecie. Wyrazy uznania należą się również za słowa, skierowane do obecnych na sali obrad Senatu pań i panów Senatorów, a także zaproszonych gości. Dh. Kazimierz Wiatr w dobitny sposób pokazał w nich, jak wielką rolę odgrywało i odgrywa harcerstwo w Polsce w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wolności i nauczaniu Jana Pawła II.

Druhu Kazimierzu - serdecznie Ci dziękujemy za te słowa i Rok Małkowskich.

hm. Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący ZHR
hm. Magdalena Masiak
Naczelniczka Harcerek ZHR
hm. Michał Sternicki
Naczelnik Harcerzy ZHR"

7 lutego 2008 r. - Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

6 lutego 2008 r. - Chorągiew Podkarpacka ZHP złożyła wniosek do Rady Miasta Rzeszowa o nazwanie jednej z rzeszowskich ulic imieniem Olgi i Andrzeja Małkowskich.

styczeń 2008 r. - Muzeum Harcerstwa wydało kalendarz poświęcony twórcom harcerstwa - Oldze i Andrzejowi Małkowskim.

29 stycznia 2008 r. - W Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się spotkanie Barbary Wachowicz, autorki m.in. książki o Oldze i Andrzeju Małkowskich, z harcerzami i uczniami siedleckich szkół. Celem spotkania był wybór, w drodze konkursu, uczestników kominka harcerskiego, który uroczyście otworzy, zapowiadaną w marcu wystawę jej autorstwa poświęconą historii harcerstwa polskiego.

19 stycznia 2008 r. - Wharcówce 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy odbyła się niezwykła zbiórka instruktorów i instruktorek małopolskich chorągwi ZHR, na której gościła Krystyna Małkowska. Korale, które Olga Małkowska miała na sobie w dniu swojego ślubu, są jednym z symboli, przypominających nam druhnę Oleńkę. Stanowiły one również element łączący owego spotkania. Każde wspomnienie o druhnie Oleńce i o druhu Andrzeju było koralem nawlekanym kolejno na sznurek historii. Druhna Tina opowiadając historie ze swojego życia a także odpowiadając na pytania obecnych dzieliła się wspomnieniami swoich dziadków. Swoje gawędy opowiedzieli m.in: hm. Ryszard Wcisło, hm. Bolesław Leonhard, hm. Urszula Kret a całość stosownym podsumowaniem związała hm. Wiesława Stojek.

16 stycznia 2008 r. - Z inicjatywy ZHR w krakowskim kościele św. Anny odprawiono mszę św. za spokój dusz ś.p. Andrzeja i Olgi Małkowskich z udziałem środowisk harcerskich i przybyłej z Wielkiej Brytanii wnuczki założycieli harcerstwa Krystyny Małkowskiej-Żaby.

12 stycznia 2008 r. - Rada Naczelna ZHP ogłosiła rok 2008 Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. "Na podstawie uchwały XXXIII Zjazdu ZHP w sprawie 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa oraz § 67 ust. 4 pkt 1 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP ogłasza rok 2008 - rok, w którym przypada dziewięćdziesięciolecie Związku Harcerstwa Polskiego oraz 120. rocznica urodzin dwojga wybitnych twórców harcerstwa - Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. Druhna Olga i Druh Andrzej Małkowscy całym swoim życiem potwierdzili wierność harcerskim ideałom - służby Bogu, Polsce i bliźnim. Swoją wytrwałą pracą, całkowitym oddaniem idei harcerskiej, dzielnością postaw i bogactwem dokonań stali się niekwestionowanymi autorytetami i wzorcami osobowymi. Rada Naczelna ZHP zobowiązuje harcerskie komendy do włączenia w plany pracy na rok 2008 działań związanych z obchodami obu rocznic, a także działań przybliżających członkom naszej organizacji biografie i dorobek Olgi i Andrzeja Małkowskich". Pod tekstem uchwały podpisał się przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Adam Massalski, senator Rzeczypospolitej Polskiej.