Głosowanie nr 3
Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Całość
obecnych: 85,   za: 82,   przeciw: 1,   wstrzymało się: 1,   nie głosowało: 1
Ł.M.Abgarowicz  zaR.E.Ludwiczuk  nieob.
M.Adamczak  zaK.Majkowski  za
P.Ł.Andrzejewski  wstrz.A.Massalski  nieob.
D.I.Arciszewska-Mielewczyk  nieob.Z.H.Meres  za
M.Augustyn  zaT.W.Misiak  nieob.
G.P.Banaś  zaA.Misiołek  za
R.J.Bender  zaA.A.Motyczka  za
J.Bergier  zaR.K.Muchacki  za
S.Bisztyga  zaI.Niewiarowski  za
P.J.Błaszczyk  przec.M.Okła  za
K.Bochenek  zaJ.Olech  za
B.M.Borusewicz  zaW.Z.Ortyl  nieob.
B.Borys-Damięcka  zaA.Owczarek  za
J.M.Chróścikowski  zaM.Pańczyk-Pozdziej  za
Z.J.Cichoń  nieob.B.J.Paszkowski  za
L.Cichosz  zaZ.M.Pawłowicz  nieob.
W.Cimoszewicz  nieob.A.Person  za
G.Czelej  nieob.A.K.Piechniczek  za
W.Dajczak  zaK.M.Piesiewicz  za
W.J.Dobkowski  nieob.S.Piotrowicz  za
J.Dobrzyński  zaZ.S.Pupa  za
J.Duda  zaJ.W.Rachoń  za
J.Fetlińska  zaM.D.Rocki  nieob.
P.K.Głowski  zaZ.Romaszewski  za
S.Gogacz  zaJ.Rotnicka  za
S.A.Gorczyca  zaJ.Rulewski  za
R.J.Górecki  zaC.W.Ryszka  za
H.Górski  zaS.Sadowski  za
M.T.Grubski  zaJ.Sepioł  nieob.
P.A.Gruszczyński  zaW.Sidorowicz  za
T.J.Gruszka  zaT.W.Skorupa  za
A.S.Grzyb  zaW.Skurkiewicz  nie gł.
W.L.Idczak  zaE.S.Smulewicz  za
S.A.Iwan  zaJ.Swakoń  za
K.Jaworski  zaZ.M.Szaleniec  za
S.Jurcewicz  zaA.Szewiński  za
P.M.Kaleta  zaG.A.Sztark  za
S.Karczewski  zaM.Trzciński  za
L.Kieres  zaP.Wach  za
K.M.Kleina  zaK.A.Wiatr  za
M.Klima  nieob.M.S.Witczak  za
P.Klimowicz  zaE.K.Wittbrodt  za
R.Knosala  zaG.M.Wojciechowski  za
S.Kogut  zaM.Wojtczak  za
M.Konopka  zaH.M.Woźniak  za
B.J.Korfanty  zaJ.Wyrowiński  za
S.Kowalski  zaS.Zając  nieob.
N.J.Krajczy  zaK.P.Zaremba  nieob.
W.J.Kraska  zaP.B.Zientarski  za
K.Kwiatkowski  zaM.Ziółkowski  za