Głosowanie nr 5
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Poprawka 1-4
obecnych: 86,   za: 33,   przeciw: 52,   wstrzymało się: 1,   nie głosowało: 0
Ł.M.Abgarowicz  przec.R.E.Ludwiczuk  nieob.
M.Adamczak  przec.K.Majkowski  za
P.Ł.Andrzejewski  zaA.Massalski  nieob.
D.I.Arciszewska-Mielewczyk  nieob.Z.H.Meres  przec.
M.Augustyn  przec.T.W.Misiak  przec.
G.P.Banaś  zaA.Misiołek  przec.
R.J.Bender  zaA.A.Motyczka  przec.
J.Bergier  przec.R.K.Muchacki  przec.
S.Bisztyga  przec.I.Niewiarowski  przec.
P.J.Błaszczyk  zaM.Okła  przec.
K.Bochenek  przec.J.Olech  przec.
B.M.Borusewicz  przec.W.Z.Ortyl  nieob.
B.Borys-Damięcka  przec.A.Owczarek  przec.
J.M.Chróścikowski  zaM.Pańczyk-Pozdziej  przec.
Z.J.Cichoń  nieob.B.J.Paszkowski  za
L.Cichosz  zaZ.M.Pawłowicz  nieob.
W.Cimoszewicz  nieob.A.Person  przec.
G.Czelej  nieob.A.K.Piechniczek  przec.
W.Dajczak  zaK.M.Piesiewicz  przec.
W.J.Dobkowski  nieob.S.Piotrowicz  za
J.Dobrzyński  zaZ.S.Pupa  za
J.Duda  przec.J.W.Rachoń  przec.
J.Fetlińska  zaM.D.Rocki  nieob.
P.K.Głowski  przec.Z.Romaszewski  za
S.Gogacz  zaJ.Rotnicka  przec.
S.A.Gorczyca  przec.J.Rulewski  za
R.J.Górecki  przec.C.W.Ryszka  za
H.Górski  zaS.Sadowski  za
M.T.Grubski  przec.J.Sepioł  nieob.
P.A.Gruszczyński  przec.W.Sidorowicz  przec.
T.J.Gruszka  zaT.W.Skorupa  za
A.S.Grzyb  przec.W.Skurkiewicz  za
W.L.Idczak  zaE.S.Smulewicz  przec.
S.A.Iwan  przec.J.Swakoń  przec.
K.Jaworski  zaZ.M.Szaleniec  przec.
S.Jurcewicz  przec.A.Szewiński  przec.
P.M.Kaleta  zaG.A.Sztark  wstrz.
S.Karczewski  zaM.Trzciński  za
L.Kieres  przec.P.Wach  przec.
K.M.Kleina  przec.K.A.Wiatr  za
M.Klima  nieob.M.S.Witczak  przec.
P.Klimowicz  przec.E.K.Wittbrodt  przec.
R.Knosala  przec.G.M.Wojciechowski  za
S.Kogut  zaM.Wojtczak  przec.
M.Konopka  przec.H.M.Woźniak  przec.
B.J.Korfanty  zaJ.Wyrowiński  przec.
S.Kowalski  przec.S.Zając  nieob.
N.J.Krajczy  zaK.P.Zaremba  nieob.
W.J.Kraska  zaP.B.Zientarski  przec.
K.Kwiatkowski  przec.M.Ziółkowski  przec.