Głosowanie nr 7
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Całość
obecnych: 86,   za: 56,   przeciw: 30,   wstrzymało się: 0,   nie głosowało: 0
Ł.M.Abgarowicz  zaR.E.Ludwiczuk  nieob.
M.Adamczak  zaK.Majkowski  przec.
P.Ł.Andrzejewski  przec.A.Massalski  nieob.
D.I.Arciszewska-Mielewczyk  nieob.Z.H.Meres  za
M.Augustyn  zaT.W.Misiak  za
G.P.Banaś  przec.A.Misiołek  za
R.J.Bender  przec.A.A.Motyczka  za
J.Bergier  zaR.K.Muchacki  za
S.Bisztyga  zaI.Niewiarowski  za
P.J.Błaszczyk  przec.M.Okła  za
K.Bochenek  zaJ.Olech  za
B.M.Borusewicz  zaW.Z.Ortyl  nieob.
B.Borys-Damięcka  zaA.Owczarek  za
J.M.Chróścikowski  przec.M.Pańczyk-Pozdziej  za
Z.J.Cichoń  nieob.B.J.Paszkowski  przec.
L.Cichosz  przec.Z.M.Pawłowicz  nieob.
W.Cimoszewicz  nieob.A.Person  za
G.Czelej  nieob.A.K.Piechniczek  za
W.Dajczak  przec.K.M.Piesiewicz  za
W.J.Dobkowski  nieob.S.Piotrowicz  przec.
J.Dobrzyński  przec.Z.S.Pupa  przec.
J.Duda  zaJ.W.Rachoń  za
J.Fetlińska  przec.M.D.Rocki  nieob.
P.K.Głowski  zaZ.Romaszewski  przec.
S.Gogacz  przec.J.Rotnicka  za
S.A.Gorczyca  zaJ.Rulewski  za
R.J.Górecki  zaC.W.Ryszka  przec.
H.Górski  zaS.Sadowski  przec.
M.T.Grubski  zaJ.Sepioł  nieob.
P.A.Gruszczyński  zaW.Sidorowicz  za
T.J.Gruszka  przec.T.W.Skorupa  przec.
A.S.Grzyb  zaW.Skurkiewicz  przec.
W.L.Idczak  przec.E.S.Smulewicz  za
S.A.Iwan  zaJ.Swakoń  za
K.Jaworski  przec.Z.M.Szaleniec  za
S.Jurcewicz  zaA.Szewiński  za
P.M.Kaleta  przec.G.A.Sztark  za
S.Karczewski  przec.M.Trzciński  za
L.Kieres  zaP.Wach  za
K.M.Kleina  zaK.A.Wiatr  przec.
M.Klima  nieob.M.S.Witczak  za
P.Klimowicz  zaE.K.Wittbrodt  za
R.Knosala  zaG.M.Wojciechowski  przec.
S.Kogut  przec.M.Wojtczak  za
M.Konopka  zaH.M.Woźniak  za
B.J.Korfanty  przec.J.Wyrowiński  za
S.Kowalski  zaS.Zając  nieob.
N.J.Krajczy  przec.K.P.Zaremba  nieob.
W.J.Kraska  przec.P.B.Zientarski  za
K.Kwiatkowski  zaM.Ziółkowski  za