Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (654) z 1. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 15 stycznia 2009 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 37)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Otwieram posiedzenie.

(Brak nagrania)

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Zdzisław Pupa:

Wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Pupa wyraził zgodę na kandydowanie.

Ogłaszam w takim razie...

(Głos z sali: O inne kandydatury jeszcze trzeba zapytać.)

Właśnie chciałem zadać to pytanie. Czy ktoś chciałby zgłosić innego kandydata na przewodniczącego?

(Rozmowy na sali)

Rozumiem, że nie ma innych kandydatów. Czy mogę zamknąć listę kandydatów, Państwo Senatorowie?

(Głos z sali: Można zamknąć.)

Zamykam listę.

Przystępujemy do głosowania tajnego.

Proszę o rozdanie kart do głosowania.

(Głos z sali: Proszę uprzejmie.)

Przypominam, że na karcie do głosowania należy postawić tylko jeden znak X. Głos jest ważny, gdy zostanie postawiony tylko jeden znak X.

Proszę wypełnić karty.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo wypełnili już karty? Rozumiem, że wszyscy już wypełnili.

Proszę o wrzucanie kart do urny.

(Głos z sali: A kiedy wybieramy wiceprzewodniczących?)

To dopiero wtedy, gdy Senat zatwierdzi... To będzie na następnym posiedzeniu, bo musimy najpierw zatwierdzić, a przecież ostateczne wybory są na plenum Senatu...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chcę przypomnieć, że państwo wybieracie teraz tylko kandydata na przewodniczącego, bo taka jest procedura.

Pani Senator, proszę o przystąpienie do czynności.

Ogłaszam trzyminutową przerwę, bo chyba nie będziecie państwo dłużej pracować.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przerwa w obradach)

(Brak nagrania)

Senator Zdzisław Pupa:

Chciałbym podziękować za oddane głosy. Liczę na życzliwą, dobrą i sympatyczną współpracę. Dziękuję.

(Głos z sali: No ale trzeba coś obiecać.)

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Jak już zagłosowali, to nie musi obiecywać, jest już za późno.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę? Czy pan Wojciech Skurkiewicz...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak.)

Pan senator Wojciech Skurkiewicz przedstawi kandydaturę na zebraniu plenarnym Senatu. Dziękuję bardzo.

Pierwsze posiedzenie Komisji Środowiska w tej kadencji Senatu zostało zakończone.

Dziękuję bardzo państwu.

(Głos z sali: A drugie posiedzenie zwoła przewodniczący.)

Tak, drugie posiedzenie zwoła on. Procedurę państwo znają.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 47)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów