Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1286) z 34. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 17 grudnia 2009 r.

Porządek obrad:

1. Wnioski z konferencji "Gminne systemy energetyki odnawialnej".

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przedmiotem naszych dzisiejszych obrad są wnioski dotyczące konferencji z 14 października 2009 r. na temat "Gminne systemy energetyki odnawialnej".

Tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tej konferencji, chcę przekazać, że wzbudziła ona bardzo duże zainteresowanie. Przyjechali profesorowie, wykładowcy, prelegenci z poszczególnych dziedzin zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. W spotkaniu brało udział bardzo wiele osób, a wyczerpująca dyskusja budziła duże zainteresowanie. W związku z tym postanowiliśmy wraz z prezesem Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" - gdyż był on współorganizatorem konferencji - przygotować z tej konferencji wnioski, które przedłożyłem szanownym panom senatorom. Te z nich, pod którymi podpisze się cała komisja, ewentualnie wyślemy jako stanowisko komisji do poszczególnych ministerstw, aby zainteresować je problemem, który był tam omawiany.

Witam szanownego pana, który dotarł do nas mimo trudnych warunków atmosferycznych. Pan prezes Krzysztof Zaręba ma do nas dotrzeć, ale też stoi w korku, pani sekretarz też się już usprawiedliwiała, że ma problemy z dojazdem, i dlatego jesteśmy w takim składzie. Kworum mamy i możemy podejmować decyzje oraz zastanowić się nad tym, czy te wnioski akceptujemy, czy ich nie akceptujemy, czy mamy uwagi do tych wniosków, czy też sformułujemy je jako stanowisko komisji i roześlemy do poszczególnych stron, aby zechciały uwzględnić racje zgłaszane podczas konferencji.

Czy szanowni panowie senatorowie mają jakieś uwagi? Jak państwo uważają: czy należy przyjąć wnioski z komisji, czy sformułować na ich podstawie stanowisko i napisać, że na przykład gminy bądź związki gminne... Nie będziemy pisać uwag tego typu, że coś tam proponujemy, tylko...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gorczyca:

Panie Przewodniczący, ja mam propozycję, żeby raczej wysłać to jako wnioski, dlatego że skład komisji jest dzisiaj bardzo okrojony. Gdyby to było stanowisko, to może byśmy trochę nadużyli naszych kompetencji, jeśli wziąć pod uwagę liczebność komisji na dzisiejszym posiedzeniu.

(Głos z sali: Jest nas połowa.)

Tak, połowa. Kworum mamy, ale połowa to jeszcze za mało, żeby to... Można sporządzić wnioski, ale dobrze by było, żeby to wróciło do nas z informacją, co zostało zrealizowane, jakie są uwarunkowania. Ja bym chyba raczej postawił sprawę tak, żebyśmy wysłali to jako wnioski i monitorowali, czy będą one przyjęte do realizacji, czy nie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Grzyb, proszę bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Myślę, że to, co powiedział pan senator przede mną, jest słuszne. To powinno być przekazane, jako wnioski płynące z tej konferencji, wszystkim zainteresowanym, wszystkim, którzy mogą coś w tej sprawie zrobić. Możemy oczywiście napisać - nie sposób z którymkolwiek z tych wniosków dyskutować, bo wszystkie są słuszne - że przyjęliśmy te wnioski do akceptującej wiadomości i, tak jak pan senator powiedział, oczekujemy na działania, które zrealizują to, co jest w nich zawarte.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panowie Senatorowie, przygotujemy pismo przewodnie i roześlemy do decydentów, na przykład do ministra środowiska czy ministra rozwoju regionalnego. Nie będzie to stanowisko komisji, tylko prześlemy wnioski.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, mówimy, że nie będzie stanowiska. Ja po prostu napiszę to, o czym tutaj mówimy, co panowie senatorowie mówią, i w krótkich słowach - bo nie trzeba tu pisać jakichś elaboratów - poproszę o ustosunkowanie się do tego i wzięcie pod uwagę w różnych pracach, na przykład legislacyjnych. Będzie też rozważana sprawa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc ważne jest, żeby, biorąc pod uwagę różnego rodzaju kryteria przy przydzielaniu takich czy innych funduszy, uwzględniono to i umożliwiono finansowanie odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:

Przeczytałem te wnioski i zastanawiam się, czy nie warto by było położyć nacisk na niektóre z nich, dlatego że są one szczególnie ważne. Chociażby wniosek czwarty został tutaj zapisany w sposób zbyt łagodny. Oczywiście to prawda, że uzyskanie koncesji jest kłopotliwe i że obecnie potrzebnych jest ponad dwadzieścia różnych dokumentów. Proszę więc sobie wyobrazić niewielkiego przedsiębiorcę albo osobę fizyczną, która musi pokonać te wszystkie bariery.

Może warto by się jeszcze zastanowić nad innym uszeregowaniem tych wniosków, bo są wśród nich takie, do realizacji których można przystąpić szybciej albo uznać, że ich realizacja jest ważniejsza od realizowania innych punktów? Ale nawet jeśli będzie to napisane w takiej formie jak teraz, to też jest to w porządku. Ja mam nadzieję, iż konferencja osiągnęła zamierzony cel.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wnioski zostały rozpisane w podobny sposób, jak było to podane w porządku obrad.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oczywiście. Ja tu sobie zaznaczyłem - dałem wykrzyknik przy tym punkcie - żeby zaznaczyć elementy naprawdę istotne, takie jak choćby punkt czwarty.

Proszę bardzo, pan senator Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:

Jam mam pewną wątpliwość co do punktu piątego. Jak to rozumieć: "Lokalni producenci energii odnawialnej powinni partycypować w środkach uzyskiwanych z oszczędności emisyjnych z uprawnień do sprzedaży CO2"?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Problem polega na tym, że...)

Mam wątpliwość, czy jest to dobrze zredagowane.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Postawię tutaj znak zapytania, żebyśmy się zastanowili nad redakcją tego punktu. Sądzę, że dla pana senatora jest zrozumiałe, o co w tym wniosku chodzi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Już napisałem. Dobrze.

Podczas konferencji w Kopenhadze rozmawiałem z ministrem Błaszczykiem - byliśmy tam jeden dzień z senatorem Wojtczakiem - i minister mówił, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży emisji dwutlenku węgla będą zainwestowane właśnie w odnawialne źródła energii oraz w instalacje, które pozwolą na oszczędności, praktycznie na zabezpieczenie się przed dodatkową emisją. Minister Nowicki był tu przed konferencją w Kopenhadze i też o tym mówił.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przechodzimy do wniosków luźniejszych, ale odpowiem jednym zdaniem: rzeczywiście tam nic nie jest pewne. Zgromadziło się tam trzydzieści tysięcy ludzi i, że tak powiem, przelewało się przez halę Bella Center. Widziałem to wszystko. Tutaj nasz negocjator się denerwuje, miota, chciałby, żeby było jak najlepiej, ale nic nie jest pewne. Mówi się, że Arabia Saudyjska mogłaby być dla nas naturalnym sojusznikiem, ale oni dzisiaj mówią tak, a za chwilę coś im strzeli do głowy i mówią inaczej, i burzy to ustalenia negocjacyjne. Bardzo duża jest tam przypadkowość tego, co się może zdarzyć.

Jednym z zasadniczych celów, który by się liczył jest ustalenie wysokości kwoty - i to się może udać - która powinna być przeznaczona na przykład na zminimalizowanie skutków emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Liczą, że może to być kwota 20 miliardów  albo 30 miliardów , ale to też jeszcze nie jest doprecyzowane. Dzisiaj mają zjechać do Kopenhagi głowy państw i być może ktoś z nich wyciągnie asa z rękawa i praktycznie rozstrzygnie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To prawda.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy akceptujemy te wnioski?

(Głosy z sali: Akceptujemy.)

Czyli komisja przyjmuje wnioski przedstawione...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, głosujemy. To nie jest stanowisko, tylko są to wnioski.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, jest to stanowisko komisji, która przyjmuje wnioski z konferencji "Gminne systemy energetyki odnawialnej" z 14 października 2009 r.

Kto jest za przyjęciem wniosków zaprezentowanych szanownej komisji? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Dziękuję uprzejmie.

Komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko komisji.

Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad.

Czy mamy coś jeszcze w sprawach różnych?

(Głos z sali: Wszystkiego najlepszego na święta.)

Niech się darzy, co najlepsze. Pomyślnego Nowego Roku.

Spotykamy się 5 stycznia o godzinie 13.30 w sali nr 179 i będziemy dyskutować na temat budżetu. Zapraszam wszystkich senatorów będących członkami komisji, jak również gości. Dziękuję.

Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad.

Życząc wszystkiego najlepszego na święta i w Nowym Roku, zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 46)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów