Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1881) z 63. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 25 listopada 2010 r.

Porządek obrad

1. Przyjęcie stanowiska dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej Żuław.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

...przyjmiemy stanowisko komisji, które skierujemy do Ministerstwa Środowiska, do rządu, do ministra finansów, w celu zabezpieczenia środków na tę ważną krainę Polski, jaką są Żuławy, dlatego że jako Komisja Środowiska jesteśmy przyjaźni środowisku. Dysponujemy projektem stanowiska przygotowanym przez szanownych kolegów.

Prosiłbym pana senatora Grzyba o odczytanie go. No, chyba, że wszyscy senatorowie już się z tym stanowiskiem zapoznali.

(Głos z sali: Zapoznali się wszyscy.)

Zapoznali się?

(Głos z sali: Tak.)

(Senator Andrzej Grzyb: Oczywiście wszyscy mają to stanowisko i mogli się z nim zapoznać i się zapoznali, chcę tylko dodać jedno słowo...)

Zatem otwieram dyskusję.

Pan senator Grzyb. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziękuję bardzo.

Jedno istotne słowo: "bieżące". Chodzi tu o bieżące utrzymanie wszystkich urządzeń, które służą ochronie przeciwpowodziowej, a także melioracji, bo na terenie Żuław te sprawy są ze sobą związane. To jest teren, który jest jedną wielką, bardzo delikatną budowlą hydrotechniczną. I stąd nasza prośba. Jeszcze raz powtórzę, chodzi o środki, które są konieczne po prostu do bieżącego utrzymania sprawności tego urządzenia hydrotechnicznego.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę o zabranie głosu pana senatora Gorczycę.

Senator Stanisław Gorczyca:

Panie Przewodniczący, właściwie nie mam zastrzeżeń co do tego stanowiska komisji. Myślę, że chyba wszystko, co jest najważniejsze merytorycznie, zostało uwzględnione. Chodzi głównie o to, żeby później być skutecznym. Nie wiem, czy wystarczy to, że wyślemy to nasze stanowisko do instytucji, które są za to odpowiedzialne i do komisji finansów. Może trzeba będzie później wnieść jakąś poprawkę do budżetu? Trzeba też będzie znaleźć środki, zastanowić się, skąd ewentualnie pozyskać tę dodatkową kwotę. To chyba będzie główny problem.

(Głos z sali: Komu zabrać?)

Komu zabrać, tak.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Są pewne rezerwy celowe, różnego rodzaju, można próbować przesunąć środki. Obecnie w budżecie państwa na Żuławy są przewidziane duże pieniądze. Wydaje mi się, że można zgłosić taką poprawkę, również z uwagi na ważność sprawy. Ta poprawka będzie oczywiście poparta przez nasze stanowisko. Myślę, że powinna, że tak powiem, znaleźć swoje miejsce w budżecie.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?

(Senator Andrzej Grzyb: Jeszcze ja.)

Proszę bardzo, pan senator Grzyb. I pan senator Piechota.

Senator Andrzej Grzyb:

W związku z poprzednią wypowiedzią chciałbym prosić, aby w tym przygotowanym stanowisku, w czwartym wersie od dołu, gdzie jest napisane "na utrzymanie", dopisać jeszcze to słowo, o którym wspominałem, czyli "bieżące". Wtedy zapis brzmiałby: "na bieżące utrzymanie".

(Głos z sali: Na bieżące, tak? Dobrze.)

Żeby nikomu się nie wydawało, że chcemy mieć środki na coś bardzo szczególnego, specjalnego i dodatkowego.

Senator Leszek Piechota:

Ja tylko... Gdyby pan przewodniczący w pewnym momencie ewentualnie... Bo ta informacja do mnie nie dotarła. Chodzi o sposób wyliczenia tych kwot, które są tutaj przedstawione. Jak one się mają do kwot, które są zabezpieczone albo potencjalnie przygotowane? Czy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Andrzej Grzyb:

Mogę odczytać odpowiedni fragment, w którym piszemy właśnie o poruszonej przez pana senatora sprawie: w województwie pomorskim obecne zabezpieczenie pokrywa tylko 27,8% potrzeb, a w województwie warmińsko-mazurskim nieco ponad 30% potrzeb w tym zakresie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dobrze, dziękuję bardzo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę...

Senator Andrzej Grzyb:

Rozumiem, że te kwoty są po prostu uzupełnieniem do... Tutaj będzie to 63%, a tam będzie 70%. One są jakby odpowiednikiem tego...

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak.)

(Senator Leszek Piechota: Ale w odniesieniu do którego roku?)

Poprzedniego. Rozumiem, że to są jakieś... Chodzi mi o kwotę odniesienia.

(Głos z sali: W odniesieniu do planu, który już został sporządzony na ten rok.)

(Głos z sali: Zapotrzebowanie było takie.)

Senator Leszek Piechota:

Aha. Ale jak się to ma do zeszłego roku? O to mi chodzi. Bo to ciągle nie odzwierciedla stanu... Skąd jest ta kwota? Bo rozumiem, że ktoś wylicza, ocenia potrzeby na dany rok i wtedy to jest uwzględnione. Ale w odniesieniu do...

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, pan...

Na ostatnim posiedzeniu komisji wyjaśniał nam to profesor...

Senator Andrzej Grzyb:

Na poprzednim posiedzeniu komisji mówiliśmy o tym, że to są... Taka sytuacja ma miejsce od wielu lat. Kumulowanie tego prowadzi tylko do kumulowania ewentualnego nieszczęścia w razie niekorzystnych warunków, jakie mogą zaistnieć.

Senator Stanisław Gorczyca:

Panie Przewodniczący, warto zauważyć, że podczas ostatniej powodzi na Żuławach straty wynosiły 0,5 miliarda zł, czyli ta kwota dodatkowych 10 milionów jest praktycznie kroplą w morzu środków, które później ewentualnie trzeba będzie wydać na odnawianie tych urządzeń.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mogę jeszcze zacytować pismo, które marszałek województwa pomorskiego skierował do senatora Grzyba. W tym piśmie jest napisane, że utrzymanie urządzeń melioracyjnych w 2011 r. wynosi prawie 9 milionów zł, z czego koszt energetyczny - ponad 4 tysiące 100 zł, regulacja praw własnościowych - 200 tysięcy zł, a pozostałe kwestie konserwacyjne - ponad 2 miliony zł. I są to tylko środki na, można powiedzieć, minimalne wydatki. Jeżeli chcemy myśleć o poważnym zabezpieczeniu bieżącym, to trzeba tę kwotę zwiększyć. W projekcie komisji mamy zapisane, że trzeba zwiększyć ją do 18 milionów zł, chociaż to i tak nie wystarczy, bo mówiło się o kwotach znacznie większych, sięgających nawet chyba 100 miliardów zł., żeby kompleksowo załatwić całość spraw związanych z problemem Żuław.

Czy są jeszcze głosy w dyskusji?

Skoro nie ma, to w takim razie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo, pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:

Czy ja dobrze zrozumiałem? Rozumiem, że w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego te pompy, w liczbie dziewięćdziesięciu trzech i dziewięćdziesięciu siedmiu sztuk, istnieją, funkcjonują, a kwota, o której mówimy, jest potrzebna między innymi na ich eksploatację.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak jest.)

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję państwu.

W takim razie pytam: kto jest za przyjęciem stanowiska, z którym się zapoznaliśmy i które przedyskutowaliśmy? Proszę policzyć. (7)

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

Dziękuję.

Przyjęliśmy stanowisko jednogłośnie.

Szanowni Państwo, zamykam ten punkt porządku obrad.

Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że 8 grudnia prawdopodobnie będzie posiedzenie Komisji Środowiska, mamy wtedy sprawę...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chodzi o sprawy przeciwpowodziowe. Przeszła również w Sejmie ustawa związana ze spółkami wodnymi, być może marszałek Sejmu skieruje ją do Senatu. Tak że, jak mówię, możemy rozpatrywać również tę ustawę.

Szanowni Państwo, dziękuję za obecność na posiedzeniu...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Grzyb prosi o głos.

Senator Andrzej Grzyb:

A nie można by tego rozpatrzeć tuż przed posiedzeniem Senatu, czternastego? To już nie będzie w terminie, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Nie ma więcej zgłoszeń w sprawach różnych.

Dziękuję za obecność na posiedzeniu komisji.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 41)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów