Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1895) z 65. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 9 grudnia 2010 r.

Porządek obrad:

1. Gala nominatów Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Wojtczak)

(Oklaski)

(Zespół wykonuje utwór muzyczny)

(Oklaski)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dzień dobry państwu. Nazywam się Michał Wojtczak, jestem wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Środowiska.

Chciałbym otworzyć posiedzenie Komisji Środowiska. To Komisja Środowiska jest gospodarzem tego spotkania.

Witam państwa serdecznie.

Wcześniej przywitał nas zespół "Emocjonalne Trio" z Dębicy. (Oklaski)

Jeszcze raz witam w imieniu senackiej Komisji Środowiska i w imieniu pana senatora Pupy, który jest jej przewodniczącym, a który, niestety, nie może być dzisiaj obecny. Witam przede wszystkim moje koleżanki i kolegów senatorów, panią senator Alicję Zając... (oklaski) ...panią senator Jadwigę Rotnicką... (oklaski) ...pana senatora Leszka Piechotę... (oklaski) ...pana senatora Andrzeja Misiołka... (oklaski) ...i pana senatora Czesława Ryszkę, który zasiadł w drugim rzędzie. (Oklaski) Witam też serdecznie wszystkich przybyłych gości. Szczególnie chciałbym powitać panów ministrów, pana Macieja Nowickiego... (oklaski) ... i pana Antoniego Tokarczuka. (Oklaski) Witam wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana Jana Wiatera. (Oklaski) Witam obecnych wśród nas prezesów i wiceprezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Witam też przybyłą z Bydgoszczy panią Dorotę Jakutę, przewodniczącą sejmiku kujawsko-pomorskiego. (Oklaski) Witam wszystkich państwa, a uczestników konkursu przede wszystkim.

Proszę państwa, to już dwunasta edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", odbywającego się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku edycja jest nietypowa, ponieważ ze względu na kaprysy pogody, które spowodowały wielkie powodzie itd., itd., tylko część konkursu odbywa się dwustopniowo, w taki sposób, jak dzisiaj, czyli taki, że najpierw spotykamy się na gali uczestników nominowanych do nagrody w kategorii "Promotor Ekologii". W pozostałych kategoriach zmuszeni byliśmy przeprowadzić ten konkurs jednoetapowo, czyli przed zakończeniem konkursu będzie tylko jedna gala, ta właściwa, która odbędzie się na początku lutego przyszłego roku - wtedy będą znani wszyscy laureaci, także laureaci z grupy nominowanych dzisiaj do nagrody.

Proszę państwa, zanim przejdziemy do wręczenia certyfikatów osobom reprezentującym uczestników konkursu nominowanych do nagrody, poproszę o zabranie głosu pana ministra Macieja Nowickiego.

Panie Ministrze, jeżeli można, to poproszę o kilka słów. Bardzo proszę.

Założyciel Fundacji imienia Nowickiego Maciej Nowicki:

Szanowni Państwo!

Tak się składa, że mamy już za sobą dwadzieścia lat demokracji, życia w wolnym kraju, w którym my sami się rządzimy i możemy decydować o swoim losie. I tylko od naszej aktywności zależy, jak z tej wolności skorzystamy. Konkurs "Przyjaźni Środowisku" nagradza właśnie tych, którzy aktywnie korzystają z wolności, którzy mają pomysły, którzy promują zachowania podstawowe dla społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa demokratycznego. Bo ochrona środowiska nierozerwalnie łączy się z demokracją. Przypomnijmy sobie, co było przed 1989 r., jak wtedy wyglądało polskie środowisko, jak pod rządami centralnie sterowanej gospodarki wyglądały nasze rzeki, jakie było nasze powietrze. Była dominacja przemysłu, dymiące kominy były symbolem postępu, a to kosztowało nasze społeczeństwo ogromnie dużo zarówno pod względem materialnym, jak i pod względem zdrowotnym. To się zmieniło. Warto pamiętać, że za naszego życia dokonała się ta rewolucja, kompletna zmiana myślenia. Konkurs "Przyjaźni Środowisku" jest świetną okazją do pokazania tych osób, które, powiedziałbym, na dole wykonują pracę organiczną, właśnie wśród uczniów, wśród tych, którzy dopiero wchodzą w życie. Chodzi o to, żeby postawy proekologiczne były tak ugruntowane, żeby były po prostu czymś naturalnym. I wtedy nie trzeba będzie nikogo zmuszać do zachowań proekologicznych, bo to będzie norma. Do tego dążymy i dlatego właśnie ten konkurs jest taki cenny. Zawsze powtarzam, że w Polsce, w naszej transformacji systemowej, dwie sprawy naprawdę się udały i są sukcesem Polski. Jest to samorządność i ochrona środowiska. I w jednej, i w drugiej sferze mamy wielkie postępy. To są nasze, powiedziałbym, perełki transformacji. Konkurs "Przyjaźni Środowisku" pokazuje w pełni możliwości i nagradza tych, którzy są liderami. Tak więc liderom i dzisiejszym nominatom serdecznie gratuluję ich wielkiej pracy. Dziękuję. (Oklaski)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Ministrze.

Rzeczywiście, to chyba sedno sprawy - samorządność, jedna z pierwszych ważnych reform, a potem to wszystko, co dokonało się w dziedzinie ochrony środowiska, i czym rzeczywiście możemy się chwalić. To nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy w ogonie Europy. Obawialiśmy się troszeczkę, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, że sprawy związane z ochroną środowiska będą jakąś kotwicą, jakimś ciężarem. Ale okazuje się, że mamy się czym poszczycić i to inni mogą brać przykład z nas, z tego, co zrobiliśmy w bardzo krótkim przecież czasie. I to jest zasługa obu panów ministrów obecnych dzisiaj na sali.

Proszę państwa, chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Jana Wiatera, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjaciela naszego konkursu, członka Narodowej Rady Ekologicznej.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Wiater:

Dziękuję serdecznie. Zgodnie z nazwiskiem postaram się mówić krótko.

Drodzy Przyjaciele Ochrony Środowiska!

Przede wszystkim składam ukłony obecnym na sali panom ministrom i innym osobom, które przyczyniły się do stworzenia systemu ochrony środowiska. Proszę zwrócić uwagę, że teraz nagradzamy państwa za to, co państwo włożyliście wcześniej. Byliśmy mocno rozpędzeni. Narodowy fundusz ma już dwadzieścia jeden lat i również wtedy, gdy nie było kwestii przedakcesyjnych, mocno wspierał nasze samorządy. Myślę, że w tym momencie trzeba podziękować za tę kontynuację. Na moje siwe włosy... Muszę zweryfikować to, co powszechnie mówi się o Polsce i Polakach - że cechuje nas słomiany zapał, taka, powiedziałbym, akcyjność. No, mamy już dwanaście lat... System wspierania ochrony środowiska działa ponad dwadzieścia lat. Jest to bardzo cenne.

Chciałbym serdecznie podziękować panu senatorowi Michałowi Wojtczakowi, że ukoronowanie tych wszystkich całorocznych wysiłków odbywa się właśnie w takiej scenerii - Sejm, Senat, pałac prezydencki. Jest to wyjątkowy zaszczyt dla osób, które tam na dole przez parę lat mozolnie pracowały na swój dorobek i mogą teraz stanąć dzisiaj przed państwem. Dla nas, przedstawicieli narodowego funduszu, zaszczytem jest też to, że możemy znaleźć się w tym szacownym gronie. Przyszliśmy w trójkę, z panią Anią Majewską i Andrzejem Talarem - pomimo że dla nas nie jest to sezon ogórkowy i mamy w tym momencie końcówki różnych projektów - żeby komisyjnie zaakcentować i złożyć podziękowanie na ręce Krzysztofa Masiuka za to, że państwo kontynuujecie. Jest to ciekawe...

Proszę państwa, poza różnymi osiągnięciami w terenie widziałbym tu jeszcze inną kwestię, a mianowicie taką, że te wszystkie osoby, od przedstawicieli przedszkola do przedstawicieli dużych firm typu Zakłady Azotowe Puławy, moje, lubelskie, spotykają się właśnie tutaj, na tych salach. Oni inaczej nigdy nie mieliby okazji się spotkać. Nigdy, przenigdy. A to ośmiela, to inspiruje innych.

Jeżeli chodzi o sam konkurs, to ja szczególnie cenię sobie kategorię "Gmina Przyjazna Środowisku", dlatego że w tej kategorii właśnie gmina musi wykazać się osiągnięciami. Oczywiście jest jakiś projekt wiodący, ale trzeba wykazać osiągnięcia ze wszystkich dziedzin ochrony środowiska. I każdy rozumie, że jeśli i przedszkole, i szkoła, że jeśli wszyscy dokładają określone cegiełki, to wtedy wójt może złożyć aplikację i znaleźć się w gronie dziesięciu laureatów z Polski. Jest to bardzo cenne.

Kończąc, jeszcze raz składam ukłony. I nie jest to faza typu "dzień bez podlizywania - dzień stracony". Po prostu dzięki naszym ministrom mamy świetny system, który bardzo dobrze funkcjonuje. Ostatnio przyjechała delegacja z Iranu, bo chcą to podpatrywać i naśladować. Myślę, że gdyby takich systemów jak ten było więcej, to wiele dziedzin naszej gospodarki rzeczywiście lepiej by funkcjonowało. Również dzięki temu systemowi może odbywać się ten narodowy konkurs, którego niewielkim sponsorem jest - wspomnę nieskromnie - narodowy fundusz. Próbujemy również pomagać poprzez ocenę wniosków. Na ręce Krzysztofa chciałbym złożyć podziękowanie za to, że każdorazowo kapituła spotyka się w różnych częściach Polski. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby spotkać miejscowe władze i poznać ich problemy; być może to też inspiruje do nowych działań. To dodatkowy plus, którego być może nie zauważamy tak na co dzień. Serdecznie dziękuję. Przyszłym nominatom życzę wszystkiego dobrego, sukcesu. Dziękuję. (Oklaski)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo panu prezesowi.

Rzeczywiście trzeba pamiętać, że nie byłoby może takich sukcesów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, gdyby nie świetny system finansowania ochrony środowiska. Jest to coś, czym się chwalimy i czego nam inne kraje zazdroszczą, bo jest czego zazdrościć.

Proszę państwa, przechodzimy do zasadniczej części naszego spotkania, czyli do wręczenia nominacji uczestnikom konkursu. Mam nadzieję, że... To znaczy każdy z nominatów ma oczywiście szansę stać się laureatem tego konkursu - serdecznie tego życzę - ale który, tego dzisiaj jeszcze tego nie wiemy.

Chciałbym poprosić pana ministra Nowickiego i pana profesora Marka Gromca, członka Narodowej Rady Ekologicznej, o to, żebyście panowie zechcieli wręczyć nominacje uczestnikom konkursu.

A do nas zapraszam przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja". Bardzo proszę. (Oklaski)

Zapraszam przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Jóźwinie. (Oklaski)

Szczególnie serdecznie - przepraszam, mówię to, bo sam jestem właśnie z Torunia - zapraszam przedstawiciela Przedszkola Miejskiego nr 6 imienia Wandy Chotomskiej w Toruniu. (Oklaski)

Zapraszam przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim. (Oklaski)

Zapraszam przedstawiciela II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. (Oklaski)

Zapraszam przedstawiciela Związku Stowarzyszeń "Śląski Ogród Botaniczny". (Oklaski)

Zapraszam przedstawiciela Przedszkola Publicznego w Tarnowcu. (Oklaski)

Kolejnym nominatem jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie. (Oklaski)

I kolejne przedszkole - Europejskie Przedszkole Ekologiczne "Baby City" w Warszawie. (Oklaski)

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Zapraszam przedstawiciela Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy. (Oklaski)

I ostatnia sprawa. No, niezupełnie... W ramach tych nominacji tytuł "Partnera Polskiej Ekologii" przyznano firmie Elo-Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Oklaski)

W kategorii "Europejska Nagroda Ekologiczna" certyfikat otrzymuje firma Synergis Electrorecycling SA. Zapraszam serdecznie. (Oklaski)

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Proszę państwa, zasadniczą część uroczystości mamy za sobą.

Jeszcze raz w imieniu Narodowej Rady Ekologicznej, a także, jak myślę, koleżanek i kolegów z senackiej Komisji Środowiska, serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym do nagrody. Życzę oczywiście, aby te nominacje przekształciły się w laury, które wręczymy już za kilka miesięcy, już niebawem. Zapraszam wszystkich państwa do dalszego udziału w pracach na rzecz środowiska, chociaż tego chyba czynić nie muszę, bo w tym gronie wszyscy zdają sobie sprawę z wagi tych spraw i na pewno możemy liczyć na dalsze osiągnięcia państwa w tym zakresie. Serdecznie tego z całego serca życzę. Jeszcze raz gratuluję.

Zapraszam do wysłuchania zespołu z Dębicy.

(Oklaski)

(Zespół wykonuje utwór muzyczny)

(Oklaski)

Zespół "Emocjonalne Trio" z Dębicy.

Proszę państwa, żeby formalnościom do końca stało się zadość, jestem zobowiązany wygłosić formułkę: zamykam posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Dziękuję państwu za przybycie, za udział.

Zapraszam na poczęstunek przed salą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Zapraszamy do zdjęcia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 12)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów