Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1195) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (137.)

oraz Komisji Środowiska (30.)

w dniu 4 listopada 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Umówimy się w ten sposób, że poprawki, które były przegłosowane na posiedzeniach poszczególnych komisji, już nie będą szczegółowo przedstawiane. Będę odczytywał poprawkę, nawet w skrócie, wysłuchamy stanowiska rządu i Biura Legislacyjnego, a następnie będziemy wyrażać swoją opinię w głosowaniu.

Czy są do tego jakieś uwagi, czy inne propozycje? Nie widzę zgłoszeń.

Wobec powyższego przystępujemy do głosowania.

Pani zaproponowała, aby poprawki, które mam tu zaznaczone, przegłosować łącznie. Było to uzgodnione z panem legislatorem, tak?

(Głos z sali: No tak, ale to my musimy wiedzieć...)

Zaraz będziemy o tym mówić.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: To są poprawki, które zostały przyjęte przez obie komisje.)

Przez obie komisje, tak?

Czy jest zgoda na to, żeby te poprawki, przyjęte przez obie komisje, jeśli są identyczne, przegłosować łącznie? Nie widzę sprzeciwu. Wobec powyższego przystępujemy do prezentowania tych poprawek.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 pkt 5. Tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: "Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

Druga poprawka. W art. 1...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki, które zostały przyjęte przez obie komisje, są jednobrzmiące, w zestawieniu wniosków są to poprawki: pierwsza, druga, dziewiąta, jedenasta...

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Pomalutku. Dziewiąta, jedenasta...)

...osiemnasta, dwudziesta, dwudziesta trzecia, dwudziesta czwarta, dwudziesta szósta, dwudziesta siódma, dwudziesta ósma, trzydziesta druga. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ja bym proponował, żebyśmy poprawkę dwudziestą ósmą przegłosowali oddzielnie.

(Głos z sali: Którą?)

Dwudziestą ósmą. Bo w Komisji Środowiska nie było jednomyślności w głosowaniu.

(Głos z sali: To nie ma znaczenia.)

Dlaczego?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie szkodzi, ale możemy głosować osobno.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to zgłaszam taki wniosek. Proszę o to, aby głosować nad poprawką dwudziestą ósmą osobno.

(Głos z sali: Jest taki wniosek, tak?)

Jest taki wiosek, tak.

Senator Janusz Sepioł:

Jest wniosek, żeby poprawkę dwudziestą ósmą wyłączyć z głosowania wspólnego.

Kto jest za?

Nie ma głosów za.

Kto jest przeciw...

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie, nie, przepraszam bardzo, kto prowadzi obrady?

(Rozmowy na sali)

Jest wniosek, żeby poprawkę dwudziestą ósmą przegłosować oddzielnie.

Kto jest za tym, aby wyłączyć z głosowania...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No dobrze, proszę, czyli nad dwudziestą ósmą głosujemy osobno.

(Głos z sali: Ja zgłaszam wniosek, żeby włączyć ją do zestawu wszystkich wniosków wspólnych komisji, przegłosować łącznie...)

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowni Państwo!

Jeśli nam się nie spieszy, to głosujmy nad każdą poprawką oddzielnie i tak będzie najlepiej. Jest to zgodne z zasadami techniki legislacyjnej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Senatorze, pan zaczyna mieszać. Pan ma to do siebie, że zawsze pan stwarza jakieś problemy.

(Głos z sali: Bez osobistych wycieczek.)

Głosujmy zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej nad każdą poprawką oddzielnie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, wiem, że jest późna godzina i wszyscy są zmęczeni.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, chwileczkę. Każdą poprawkę powinniśmy przegłosować pojedynczo. I tak powinno być, można powiedzieć, dla porządku i jasności sprawy. Biuro Legislacyjne zaproponowało natomiast, żeby dla usprawnienia przegłosować te poprawki łącznie. I jest wniosek, jest uwaga, żeby nad jedną z nich głosować oddzielnie. Wobec powyższego nie widzę problemu, żeby przegłosować ją osobno. I o to proszę, o nic więcej.

Proszę bardzo...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chwileczkę.

Proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Bardzo przepraszam, chciałabym się tylko dowiedzieć, dlaczego pan przewodniczący wnosi o to, by poprawkę dwudziestą ósmą przegłosować rozdzielnie. To znaczy, żeby Komisja Środowiska głosowała osobno i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej osobno.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie, nie, razem głosujemy, bo to jest posiedzenie wspólne. Chodzi tylko o to, żeby wyłączyć tę poprawkę z głosowania w bloku.

(Głos z sali: Jakie jest uzasadnienie?)

Praktycznie większość poprawek, o których mowa, przegłosowano jednomyślnie na posiedzeniu Komisji Środowiska. Można jednak powiedzieć, że taka jest potrzeba kilku senatorów. I wobec powyższego ja proponuję, proszę, żeby to uwzględnić.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani Prezes, proszę bardzo.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Szanowni Państwo!

Jedna techniczna uwaga. Ponieważ z poprawką dwudziestą ósmą łączy się poprawka trzydziesta druga, proponujemy wyłączyć z tego blokowego głosowania również poprawkę trzydziestą drugą. W zależności od rezultatu głosowania nad dwudziestą ósmą poprawką, powinna być uwzględniona też trzydziesta druga. Te dwie poprawki są traktowane łącznie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mamy w tym momencie jasność. Czy są inne uwagi?

(Głos z sali: Ale padł wniosek formalny przewodniczącego Sepioła o głosowanie nad wszystkimi poprawkami łącznie.)

Czy pan mecenas ma jeszcze uwagi?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne w swym zestawieniu nie przewidziało konieczności przegłosowania poprawek dwudziestej ósmej i trzydziestej drugiej łącznie.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Dotyczą one tego samego i jeżeli poprawka dwudziesta ósma nie wejdzie do tego bloku, to trzeba się będzie też zastanowić nad tą poprawką trzydziestą drugą. Chodzi o to, żeby nie narobić zamieszania, jeżeli najpierw zostanie przegłosowana trzydziesta druga. I w zależności od tego, jak będzie wyglądała sprawa poprawki dwudziestej ósmej, możemy mieć troszkę bałaganu. Tak że jest propozycja wyłączenia z tego bloku też poprawki trzydziestej drugiej.

(Głos z sali: Albo przegłosować wszystko razem, i dwudziestą ósmą, i trzydziestą drugą.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Janusz Sepioł:

Chciałbym zgłosić wniosek formalny, żeby do głosowania blokowego dołączyć poprawki dwudziestą ósmą i trzydziestą drugą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie, nie może tak być, bo one się wykluczają.

Proszę bardzo, pani senator Rotnicka ma propozycję.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowni Państwo, ta dyskusja naprawdę się przeciąga. Każdą poprawkę przegłosujmy osobno i sprawa będzie załatwiona. Taki jest wniosek.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Czy jest zgoda na propozycję pani senator? Jest zgoda, nie widzę sprzeciwu.

Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad pierwszą poprawką. Senator Jurcewicz zwrócił uwagę na to, żeby nie czytać treści poprawek, tak? Każdy ma je przed sobą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czytać poprawki, czy nie czytać? Nie czytać.

Tak więc głosujemy.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Przewodniczący, czy mogę?)

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Chciałbym poznać stanowisko rządu w sprawie poprawek.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Oczywiście, ono będzie.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki pierwszej.

Proszę bardzo o stanowisko rządu.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne ma uwagi?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ma na celu precyzyjne wskazanie instytucji...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, biuro nie ma uwag. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na to, że poprawkę pierwszą należy przegłosować łącznie z poprawkami osiemnastą i dwudziestą czwartą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

No to w porządku.

Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej? (16)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Osiemnasta i dwudziesta czwarta, tak, w tym samym bloku.

Kto jest przeciw? (0)

Jednogłośnie "za". Dla formalności zapytałem, kto jest przeciw.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki drugiej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Nie wnoszę uwag do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? (16)

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki trzeciej.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Pytanie było o stanowisko strony rządowej. Przypadł mi zaszczyt reprezentowania strony rządowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W zakresie legislacyjnym Biuro Prawne nie wnosi uwag do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (3)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (5)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka czwarta.

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy nad poprawką czwartą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Dziękuję. Jednomyślnie, tak? Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Legislacyjnie poprawka jest poprawna.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (14)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka uzyskała większość.

Poprawka szósta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne nie wnosi zastrzeżeń legislacyjnych do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę, bo to zamieszanie utrudnia pracę.

Dziękuję. Poprawka uzyskała większość.

Teraz tak. Przyjęcie poprawki siódmej wyklucza głosowanie nad poprawkami ósmą i dwudziestą dziewiątą, tak?

(Głos z sali: Tak jest, bardzo dobrze.)

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha.

Jesteśmy przeciwko poprawce siódmej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W zakresie legislacyjnym poprawka jest poprawna.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (14)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka nie uzyskała większości.

Głosujemy nad poprawką ósmą i dwudziestą dziewiątą.

Proszę bardzo.

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

(Brak nagrania)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

(Brak nagrania)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

(Brak nagrania)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy przeciwko poprawce dziesiątej.

(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Pod względem legislacyjnym poprawka jest prawidłowa.

(Brak nagrania)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

(Brak nagrania)

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za tymi poprawkami.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Uwagi Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki są prawidłowo sformułowane.

(Brak nagrania)

Senator Janusz Sepioł:

Panie Przewodniczący, jeśli można, chciałbym prosić Biuro Legislacyjne, aby wykazało różnicę między poprawką trzynastą a czternastą i wyjaśniło, dlaczego głosujemy akurat najpierw nad poprawką trzynastą, a nie czternastą?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka trzynasta została uznana za dalej idącą. A różnica polega na tym, że poprawka trzynasta doprecyzowuje zapis, który jest w poprawce czternastej, poprzez wprowadzenie normy, że pomniejszona...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Janusz Sepioł: Czyli trzynasta poprawka doprecyzowuje to, co jest w czternastej.)

Poprawka trzynasta jest poprawką dalej idącą. Doprecyzowuje zapis, który jest w czternastej.

(Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha: Przepraszam, jeszcze uzupełnienie.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę, Pani Prezes.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Wyjaśnię różnicę pomiędzy tymi poprawkami. Komisja Środowiska przyjęła poprawkę dalej idącą, zgodnie z którą wszystkie opłaty i kary przekazywane na konta gmin i powiatów musiałyby być przeznaczone na ochronę środowiska. Nie uwzględniono tego, że część gmin i powiatów nadwyżkę z tytułu tych dochodów wynoszącą powyżej ich dziesięciokrotności będzie przekazywała do wojewódzkich funduszy. I w związku z tym, żeby nie było takiej sytuacji, że zmusza się gminy i powiaty do wydatkowania większej ilości środków niż rzeczywiście będą miały do dyspozycji z opłat i kar, zgodnie z proponowaną poprawką trzynastą dotyczy to tylko tego, co rzeczywiście w gminie czy w powiecie zostaje. Dziękuję i przepraszam za zamieszanie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za wyjaśnienie. Czyli pani prezes jest...

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką trzynastą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Tak.

Jakie jest stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro podtrzymuje swoje stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pan senator ma uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzynastej? (18)

Dziękuję. Poprawka uzyskała poparcie jednogłośnie.

Poprawka czternasta została wykluczona.

Przechodzimy do poprawki piętnastej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Nie popieramy tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka jest prawidłowo sporządzona pod względem legislacyjnym.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Co teraz zrobimy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka nie została przyjęta.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki szesnastej. Przyjęcie jej wyklucza głosowanie na poprawką siedemnastą.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Nie popieramy tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Pod względem legislacyjnym poprawka jest prawidłowa.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki szesnastej? (0)

Kto jest przeciw? (15)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemnasta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (18)

Dziękuję. Poprawka uzyskała większość.

Osiemnasta była przegłosowana, tak?

Przystępujemy więc do poprawki dziewiętnastej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy przeciwko poprawce dziewiętnastej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W zakresie legislacyjnym Biuro nie wnosi uwag.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zmęczenie daje znać o sobie.

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał...

A, przepraszam, nie zdążyła pani przeliczyć.

Kto się wstrzymał? (6)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka dwudziesta.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej? (18)

Poprawka dwudziesta pierwsza.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Legislacyjnie poprawka jest prawidłowa.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (18)

Poprawka dwudziesta druga.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy przeciwko poprawce.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag legislacyjnych do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (7)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka dwudziesta trzecia.

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki dwudziestej trzeciej? (17)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka dwudziesta czwarta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką.

(Głos z sali: Dwudziesta czwarta jest już przegłosowana.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przepraszam, dwudziesta czwarta jest przegłosowana.

Teraz poprawka dwudziesta piąta.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy przeciwko tej poprawce.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne nie wnosi uwag do poprawki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy nad poprawką dwudziestą piątą, nad dwudziestą czwartą już głosowaliśmy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, ona dotyczy przekazania mienia i protokołu zdawczo-odbiorczego. Jest to poprawka senatora Grzyba, teraz już komisji.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej piątej? (1)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (8)

Poprawka nie uzyskała większości.

Nad poprawką dwudziestą szóstą jeszcze nie głosowaliśmy.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Poprawka uzyskała większość.

Przepraszam, nie pytam, kto jest przeciw i kto się wstrzymał, bo została przegłosowana jednogłośnie. Przedtem była taka sama sytuacja i był głos...

Poprawka dwudziesta siódma.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag legislacyjnych do poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (18)

Nie widzę głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał. Nikt się nie upomina...

Poprawka dwudziesta ósma.

Proszę bardzo, Pani Prezes.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jesteśmy za poprawką. Jest to przepis przejściowy, chodzi o to, żeby płynnie następowało przekazywanie nadwyżek z gmin i powiatów do wojewódzkich funduszy. I tutaj jest to doprecyzowane i doregulowane. O to chodzi w tej poprawce dwudziestej ósmej, a ta trzydziesta druga jest pewną konsekwencją wprowadzenia tego przepisu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Jako przepis przejściowy jest on prawidłowo sformułowany.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (6)

Poprawka uzyskała większość.

Poprawka dwudziesta dziewiąta przegłosowana, trzydziesta też, trzydziesta pierwsza również.

A trzydziesta druga, Pani Prezes?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

To jest kontynuacja. Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wnosi uwag do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej drugiej? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (7)

Przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Proponuję, żeby sprawozdawcą połączonych komisji był senator Wojtczak. Czy są inne propozycje? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie sprawozdawcą jest senator Wojtczak.

Pani prezes prosi o głos.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Jedno zdanie tylko. Chciałabym przepięknie podziękować za fantastyczną współpracę. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękujemy.

Dziękuję państwu senatorom za dotrwanie.

Zamykam posiedzenie wspólne komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 58)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów