9 listopada 2007 r.

Pod przewodnictwem wicemarszałka Marka Ziółkowskiego zebrała się po raz pierwszy w siódmej kadencji Komisja Zdrowia. Tematem posiedzenia był wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Podczas dyskusji senator Michał Okła zgłosił kandydaturę senatora Władysława Sidorowicza. Następnie odbyło się głosowanie tajne w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Zdrowia, które przeprowadzili senatorowie: Jarosław Duda, Waldemar Kraska i Zbigniew Pawłowicz. W głosowaniu kandydaturę senatora W. Sidorowicza poparto jednomyślnie, 10 głosami.

Komisja postanowiła, że kandydaturę senatora W. Sidorowicza zarekomenduje Izbie senator M. Okła.