28 listopada 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie dokonali wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego komisji. Został nim - jednogłośnie - senator Stanisław Karczewski. W czasie dyskusji jego kandydaturę zgłosił senator Waldemar Kraska.