16 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Zdrowia rozpatrzyła plan pracy na pierwsze półrocze br.

Senatorowie przedstawili i zatwierdzili propozycje tematów, którymi powinna się zająć komisja. Dotyczyły one m.in. koszyka świadczeń gwarantowanych, dalszego pilotażu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, planów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto Komisja Zdrowia przewiduje zorganizowanie konferencji poświęconej Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także posiedzeń seminaryjnych dotyczących realizacji ustawy o ratownictwie medycznym oraz o roli pediatrii w lecznictwie otwartym. Komisja zajmie się również sprawami związanymi z tworzeniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji oraz sytuacją młodych pracowników służby zdrowia. Komisja zdrowia planuje także przygotowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zdrowia i dziedzin pokrewnych.