Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

druki sejmowe nr 523, 615

druki senackie nr 189, 189 A, 189 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.

Umowa w sprawie Drewna Tropikalnego jest umową wielostronną - w ramach systemu Narodów Zjednoczonych - promującą rozwój handlu i zrównoważonego pozyskiwania drewna tropikalnego produkowanego w krajach leżących między równoleżnikami Raka i Koziorożca. Jej stronami są kraje produkujące i konsumujące drewno tropikalne.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 8 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 189 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Zaremba.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 189 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.