Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 551, 603

druki senackie nr 188, 188 A, 188 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów oraz Minister Infrastruktury.

Ratyfikacja Protokołu o Międzynarodowym Funduszu poprawi bezpieczeństwo finansowe osób lub instytucji, które doznały szkody w wyniku rozlewu oleju przewożonego jako ładunek. Jednym z celów Protokołu jest usprawnienie istniejącego systemu odszkodowawczego.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 8 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 188 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 188 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.