Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki senackie nr 169, 169 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Tomasz Misiak.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2008 r. skierował projekt do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r. po rozpatrzeniu projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki i przygotowały jednolity projekt ustawy w tej sprawie (druk nr 169 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Tomasz Misiak.