Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku.

druk senacki nr 154

Informacja została przekazana Senatowi w dniu 29 maja 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 24 czerwca 2008 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.