Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

druk senacki nr 215

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2008 r.

Po zaopiniowaniu kandydatury przez Konwent Seniorów Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowała wniosek w tej sprawie.

Sprawozdawcą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.