Zmiana w składzie komisji senackiej.

druk senacki nr 215

Sprawozdawcą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.