Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

druki sejmowe nr 401, do druku 401, 620

druki senackie nr 184, 184 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 184 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.