Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

druki sejmowe nr 472, do druku nr 472, 670

druk senacki nr 197, 197 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Celem projektowanej ustawy jest stworzenie systemu ochrony żeglugi i portów morskich, w szczególności ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony portów, obiektów portowych i statków, na wypadek zagrożeń wynikających z ataków natury kryminalnej, w tym ataków terrorystycznych, które wymagają podjęcia szczególnych działań ze strony organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 197 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.