Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 18.05.2009 r.

33. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13 i 14 maja 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
druki sejmowe nr 1462, do druku nr 1462, do druku nr 1462, do druku nr 1462, 1793, 1793-A
druki senackie nr 550, 550A, 550B, 550Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
druki sejmowe nr 530, do druku 530, do druku 530, 958, do druku 958, 1755, 1755-A
druki senackie nr 547, 547A, 547B, 547Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1347, do druku nr 1347184
druki senackie nr 544, 544A, 544B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1743, do druku nr 1743, do druku nr 17431846
druki senackie nr 545, 545A, 545B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1563, do druku nr 1563, do druku nr 15631803
druki senackie nr 542, 542A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 1808, 1839, 1839-A
druki senackie nr 552, 552A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 1806, 1875, 1875-A
druki senackie nr 551, 551A, 551Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Senat w dniu 14 maja 2009 r. odrzucił ustawę.
druki sejmowe nr 1604, do druku nr 16041794
druki senackie nr 543, 543A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe nr 436, do druku nr 436, do druku nr 436, 916, do druku nr 916, 1303, do druku nr 1303, do druku nr 1303, 1304, do druku nr 1304, do druku nr 1304, 1376, do druku nr 1376, do druku nr 1376, 1414, do druku nr 1414, 15401811
druki senackie nr 541, 541A, 541Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 15151801
druki senackie nr 555, 555A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 1369, do druku nr 13691800
druki senackie nr 556, 556A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1421, do druku nr 14211784
druki senackie nr 548, 548A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej. Senat w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1687, 1752, 1752-A
druki senackie nr 546, 546A, 546B, 546Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 402, 402 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 433, 433 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 478, 478 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 479, 479 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010. Senat w dniu 14 maja 2008 przeprowadził debatę nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010.
druki senackie nr 533, do 533
więcej informacji o punkcie

 

19.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 363, 363 S, 363 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

20.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Senat w dniu 14 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 367, 367S, 367X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

21.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 14 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 558
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.