Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

druki sejmowe nr 1462, do druku nr 1462, 1793, 1793-A

druki senackie nr 550, 550 A, 550 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy związany jest z wygaśnięciem od 1 stycznia 2009 r. prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Projekt przewiduje, że nauczyciele, którzy osiągnęli przewidziany w projekcie staż pracy oraz wiek będą mogli jednak wcześniej zakończyć pracę zawodową, a do czasu uzyskania prawa do emerytury wypłacane będzie im z budżetu państwa przez ZUS tzw. "świadczenie kompensacyjne". Projekt ustawy określa zasady oraz wysokość wypłaty tych świadczeń.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 550 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 7 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 550 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.