Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

druki sejmowe nr 1421, do druku nr 1421 i 1784

druki senackie nr 548, 548 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt dokonania wyboru czy w ramach prowadzonej działalności będą prowadzić detaliczny obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Obecna regulacja obliguje bowiem prowadzących zakłady lecznicze do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 548 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lucjan Cichosz.