Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010.

druki senackie nr 533, do druku nr 533

Komunikat Komisji Europejskiej "Roczna strategia polityczna na rok 2010" został przekazany Senatowi w dniu 7 kwietnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2009 r. skierował strategię do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja zapoznała się ze strategią.