Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 558