Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 1743, do druku nr 1743 i 1846

druki senackie nr 545, 545 A, 545 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Nowelizacja ustawy związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Sytuacja zakwestionowana w wyroku TK odnosi się jednak również do regulacji dotyczących zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i projektowana nowelizacja ma za zadanie dostosowanie prawa do wskazań Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

- Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 545 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Jaworski.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 545 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Górski.