Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2712, 2787, do druku 2787

druki senackie nr 793, 793 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zmianę godziny głosowania podczas wyborów Prezydenta RP oraz wprowadza przepis regulujący możliwość oddawania głosów przez wyborców obecnych w lokalu wyborczym po zamknięciu głosowania.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 793 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.