Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

druki sejmowe nr 2211, do druku nr 2211, 2788

druki senackie nr 792, 792 A

Jest to senacki projekt ustawy.

Ustawa znosi cenzus domicylu (obowiązek wyborcy wpisania się do rejestru wyborczego prowadzonego w danej gminie, nie później niż na 12 miesięcy przed dniem wyborów) w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 792 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.