Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.

druki sejmowe nr 1894, do druku nr 1894, 2454, 2680, 2680-A

druki senackie nr 794, 794 A

Jest to poselski i rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa ma na celu uporządkowanie zastosowanej w ustawie terminologii odnoszącej się do określenia wewnętrznej struktury ministerstw oraz zniesienie obowiązku tworzenia w ministerstwach departamentów i biur oraz komórek organizacyjnych tworzonych wewnątrz nich lub wyodrębnionych stanowisk pracy do realizacji określonych spraw.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 794 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mariusz Witczak.